SVERD Online Höstkonferens 2023: I centrum för European Year of Skills

SVERD – Sveriges röst inom utbildnings- och teknikutveckling – bjuder in till en digital höstkonferens den 22 september. Årets tema ligger i takt med tiden: “European Year of Skills”. Med hjälp av videokonferenssystemet ZOOM kommer experter, forskare och branschledare att dela insikter, trender och framsteg.

Konferensen inleds kl. 10.00 med en välkomsthälsning av SVERD:s ordförande, Ulf Sandström. Därefter tar Ebba Ossiannilsson, Vice ordförande för SVERD, över scenen. Som professor inom innovation och open online learning vid VUW, NZ, ICDE, kommer Ossiannilsson att presentera SVERD:s pågående och planerade projekt som har direkt anknytning till “European Year of Skills”.

Annika Ponten, tillförordnad Generaldirektör vid Universitetskanslersämbetet, kommer därefter att ge en uppdatering från UKÄ. Vad händer i kulisserna, och vilka förändringar kan vi förvänta oss?

Efter en kort paus fortsätter dagen med Generaldirektör Eino Örnfeldt från UHR. Han kommer att gå djupare in på vad “European Year of Skills 2023” faktiskt innebär och vilket uppdrag UHR har fått inom ramen för detta initiativ.

Efter lunchpausen dyker konferensen djupt ner i AI och den framväxande tekniken bakom Chat GPT. Under en paneldebatt modererad av en representant från SVERD kommer flera framstående experter inom området, inklusive forskare, företagare och professorer, att diskutera teknikens påverkan och framtid.

En av dagens mest efterlängtade punkter kommer från Joakim Lilliesköld, Universitetslektor i projektledning vid KTH. Under rubriken “Framtidens utbildning” kommer Lilliesköld att dela insikter om utbildningens framtid och hur KTH förbereder sig för denna.

Innan dagen avslutas med en summering av Ebba Ossiannilsson, kommer Professor Gunnar Karlsson från KTH att presentera sitt segment “From Campus to Boot Camp and the Boondocks – University Education for All”, en titt på hur universitetsutbildning kan bli tillgänglig för alla.

Denna höstkonferens lovar att erbjuda en mängd insikter, diskussioner och nätverksmöjligheter för alla deltagare. Varmt välkomna till en inspirerande digital dag med SVERD!

 

Bild: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ