Svensk techsektor larmar: Akut brist på IT-specialister

Den svenska techsektorn står inför en akut brist på specialister. Enligt en ny rapport från IT&Telekomföretagen, behöver Sverige ett årligt tillskott av 18 000 IT-specialister för att möta den ökande efterfrågan på digitala lösningar som videomöten, molntjänster och e-handel. Rapporten, som publicerades den 6 februari 2020, varnar för att branschen kan uppleva ett underskott på 70 000 personer till år 2024 om inga åtgärder vidtas.

Trots utmaningar relaterade till coronakrisen, fortsätter efterfrågan på digital spetskompetens att öka. Branschen efterlyser därför kraftfulla insatser för att locka fler till utbildningar och karriärer inom teknik. Rapporten “IT-kompetensbristen 2020” är IT&Telekomföretagens fjärde kartläggning sedan 2012 och visar att det fortfarande råder en stor brist på kompetens inom områden såsom systemutveckling, artificiell intelligens, IT-säkerhet, användbarhetsdesign, spelutveckling och 5G-teknik.

Rapporten innehåller tio förslag på både kort och lång sikt för att tackla bristen på IT-kompetens:

  1. Skapa ett högnivåforum för diskussioner om digital spetskompetens.
  2. Integrera digitalisering i skolans alla stadier.
  3. Kompetensutveckla lärare för att inspirera både tjejer och killar till en digital framtid.
  4. Säkerställa att fler studenter, oavsett kön, fullföljer sina tech-studier.
  5. Stärka yrkeshögskolornas roll inom teknikutbildning.
  6. Göra högskolan mer tillgänglig för yrkesverksamma.
  7. Införa “techcheckar” värda 10 000 kronor för digital kompetensutveckling.
  8. Möjliggöra skatteavdrag för företag som investerar i personalens kompetensutveckling.
  9. Attrahera och behålla internationell talang samt stoppa kompetensutvisningar.
  10. Föra en gemensam kraftansträngning för ökad jämställdhet och mångfald i techsektorn.

För att läsa hela rapporten och få mer information, besök IT&Telekomföretagens hemsida eller titta på webbinariet där rapporten presenterades.

Bild: Pexels ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ