Svensk industri satsar på framtidens digitala kompetens

 En banbrytande satsning på digital kompetensutveckling tar form i Sverige. Fyra av landets mest framstående företag samarbetar med ledande lärosäten för att stärka den digitala kompetensen inom industrin, och därigenom säkra Sveriges industriella konkurrenskraft på den globala arenan.

ABB, Ericsson, SAAB och Volvo Group har gått samman med Chalmers, Linköping och Örebro Universitet samt KTH för att lansera “Expert Learning Lab”. Den gemensamma visionen är att utveckla expertutbildningar skräddarsydda för att möta industriella utmaningar inom den digitala eran.

Med finansiering från Vinnova, planerar initiativet att fungera i minst ett decennium. Jan Gulliksen, vicerektor i digitalisering vid KTH, betonade vikten av denna satsning: “Detta är en fantastisk investering för svensk industri.”

Företagens engagemang kommer i kölvattnet av kritik mot traditionella utbildningsmetoder. Många i näringslivet menar att befintliga fort- och vidareutbildningar inte fullt ut möter industrins specifika behov. Sådant missnöje har inspirerat till detta nya initiativ, där utbildning skräddarsys för att passa den moderna digitala industrins förväntningar och utmaningar.

Mattias Wiggberg, forskare vid KTH, påpekar vikten av att förnya utbildningen för att möta internationella standarder. “Det globala konkurrenstrycket är stenhårt. Uppdaterade kunskaper inom digitalisering är avgörande för att Sverige ska bibehålla sin ledande position”, säger han.

Initiativet “Expert Learning Lab” framhålls av både Gulliksen och Wiggberg som en framtida modell för livslångt lärande. De förutser att det kommer att utnyttja expertis från alla KTH:s ämnesområden och ge en ny riktning för hur industriell kompetensutveckling kan se ut i det kommande decenniet.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ