Slovakien i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) 2022

Europeiska kommissionen övervakar medlemsstaternas framsteg med digitaliseringen genom rapporterna från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) sedan 2014. Rapporterna innehåller landsprofiler som hjälper medlemsstaterna att identifiera områden för prioriterade åtgärder samt tematiska kapitel som analyserar viktiga digitala politikområden på EU-nivå. Desi-indexet rangordnar medlemsstaterna efter deras digitaliseringsnivå och analyserar deras relativa framsteg under de senaste fem åren i förhållande till deras utgångsnivå.

Slovakien hamnade på 23:e plats av EU:s 27 medlemsstater 2022 i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi).

Slovakien ligger strax under eller kring EU-genomsnittet för indikatorerna för humankapital. 55 % av slovakerna har grundläggande digitala färdigheter, vilket är något över EU-genomsnittet på 54 %. Andelen specialister på informations- och kommunikationsteknik (IKT) av den totala personalen är 4,2 %, vilket är strax under EU-genomsnittet (4,3 %). Sexton procent av IKT-specialisterna är kvinnor och EU-genomsnittet är 19 %. Slovakiens e-handelspoäng minskade: 13 % av de små och medelstora företagen säljer på nätet, jämfört med 17 % 2020. 16 % av de slovakiska företagen använde e-fakturor 2020 jämfört med 32 % i EU. Slovakien ligger under EU-genomsnittet för indikatorerna för digitala offentliga tjänster. Andelen användare av e-förvaltning bland internetanvändarna har minskat till 62 % och ligger under EU-genomsnittet på 64 %.

Slovakien måste fortsätta sina ansträngningar för att förbättra och utöka den digitala kompetensen, inte bara bland befolkningen utan även inom den privata och offentliga sektorn, eftersom vårt land trots framsteg fortfarande ligger under EU-genomsnittet.

Läs också den fullständiga analysen av indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) 2022.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen, Slovakien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ