Sex startups utvalda för IndX Autonomy & Robotics-dagen

IndX-teamet har, efter att ha granskat många fantastiska ansökningar, valt ut sex startups för IndX Autonomy & Robotics-dagen hos Husqvarna Group!

Inom området autonomi och robotik är IndX:s företagspartners Husqvarna Group, Toyota Material Handling, Saab och Väderstad AB enade i sin strävan efter innovativa lösningar. De söker tekniska framsteg för att förbättra perception och diagnostik både i krävande utomhusmiljöer och inomhusanläggningar.

Dessa framsteg syftar till att förbättra interaktionen mellan maskiner och människor. Till exempel måste Väderstads maskiner, som är avsedda att drivas bakom en traktor, kunna utföra fler uppgifter autonomt i frånvaro av en mänsklig förare. På liknande sätt är fokus för Toyota Material Handlings truckar, Husqvarna Groups automower och Saabs flygplan, bland andra produkter, på att förbättra autonoma lösningar samt gränssnittet mellan maskin och människa.

Dessa sex företag kommer att presentera sina innovationer för IndX-partners som Saab, Husqvarna Group, Toyota Material Handling och Väderstad under IndX Autonomy and Robotics.

 • Autonomous Knight BV – Behault Group
  Erbjuder en multispektral sensor som löser problem med väder och hastighetsbegränsningar i operativa designområden. E
 • Energy Robotics
  Hårdvaruoberoende robotsystem som avlastar människor från monotona, farliga och smutsiga uppgifter.
 • Repli5
  AI-baserade verktyg för att automatisera skapandet av virtuella 3D-miljöer och syntetisk bildförstärkning.
 • Safe Reaction AB
  Ljudavkänningsteknik som använder proaktiv AI för att analysera ljud med precision i realtid.
 • Sensrad
  Avancerade 4D bildradarsensorer för ett brett spektrum av tillämpningar.
 • Tripleye
  Kamera-baserat 3D-avkänningssystem som fångar djup, textur och hastighet utan sensorfusion.

Visste du att nästa ansökningsomgång för startups nu är öppen?

IndX Energy, Green tech och Sustainability 2024 – ansök senast den 2 maj.

Bildrättigheter: Pexels ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Lokalt initiativ