Sex punkter för att lyfta barns kunskap

Regeringen ska ta ställning till en ny strategi för skolans digitalisering. Techvärlden har därför tagit fram sex punkter som makthavarna bör ha med sig.

Den nuvarande digitaliseringsstrategin sträcker sig till 2022. Den nya ska sträcka sig från 2023 till 2027. Nu när det är dags för att klubba en ny strategi vill techbranschen se att ambitionsnivån höjs, enligt TechSverige. Techbranschen lyfter barns IT-kompetens som en demokratifråga och menar att skolgången spelar en avgörande roll för att utveckla de färdigheter som krävs.  Det är avgörande för elevernas skolgång och framtida möjligheter på jobbmarknaden hur väl de kan hantera och förstå den digitala världen. Techbranschen vill därför se en skola där barn får bästa tänkbara förutsättningar för att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs i ett modernt uppkopplat samhälle.

Enligt TechSveriges IT-kompetensråd måste regeringen lägga ytterligare kraft på digitaliseringen i skolan i den nya strategin. Kompetensrådet har därför enats om sex gemensamma punkter som de är anser är avgörande för både skolans och elevers digitala utveckling.

Här är punkterna:

  1. Integrera digitalisering i all undervisning
  2. Kompetenslyft för digitaliseringen
  3. Stärk det digitala ledarskapet
  4. Höj kompetens att upphandla teknik för den pedagogiska verksamheten
  5. Samverka mellan skolan och techbranschen
  6. Öka intresset för tech och främja digital inkludering

Läs mer om punkterna här

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ Nationellt initiativ