RISE unika labb testar fordonsindustrins cybersäkerhet

27 Februari 2023, 15:15 RISE Cyber Test Lab

Cyberhot mot fordonsindustrin växer. På RISE Cyber Test lab har spetskompetenser samlats för att hjälpa fordonsindustrin testa sina fordon med den senaste cyber-tekniken. Målet är att bli ledande inom utveckling av cybersäkerhet.

I takt med fordonsindustrins ökade tillverkning av uppkopplade fordon växer också behovet av cybersäkerhet. År 2030 beräknas 95 procent av alla nya bilar som säljs vara uppkopplade enligt McKinsey & Company. Samtidigt beräknar Upstream Security att den globala fordonsindustrin kommer att förlora över 5 000 miljarder kronor till kriminella hackare år 2024. För att motarbeta cyber-angreppen sjösatte RISE Cyber Test Lab i början av 2023, ett testkluster där fordonstillverkare kan testa sina produkter.

Syftet är att hjälpa industrin tillverka nästa generations uppkopplade fordon med minsta möjliga risk för digitala intrång.

Cyber Test Lab – Världens mest avancerade testmiljö

RISE Cyber Test Lab använder den senaste tekniken vid anläggningarna i Borås, Göteborg och Stockholm. På labbet ska framförallt svenska och europeiska fordonstillverkare kunna testa och utvärdera sina produkters säkerhet. Bland annat finns det möjlighet att testa så kallade digitala tvillingar, inbäddad mjukvara i fordonskomponenter, molntjänster, simulering och virtualisering.

Fordonen kan testas kontinuerligt genom en kombination av testmiljöerna Cyber Range i Stockholm med AWITAR och AstaZero i Borås. AWITAR är norra Europas största anläggning för scenario-baserad EMC-testning och komplex kommunikationstestning. Asta Zero är världens första testmiljö för framtidens fordons- och trafiksäkerhet.

Samarbete mellan forskare och etiska hackare

Cyber Test Lab är en unik testmiljö även när det gäller spetskompetenser. RISE forskare ska samarbeta med så kallade etiska hackare för att testa fordonens system till det yttersta. Etiska hackare samarbetar med näringsliv och civilsamhälle för att motarbeta cyberbrott.

Samtidigt förbereder ENISA, EU:s organisation för cybersäkerhet, riktlinjer för certifiering inom cybersäkerhet. Tack vare Cyber Test Labs teknik och kompetenser blir det den ledande forskningsklustret att erbjuda stöd under certifieringsprocessen.

Cyber Test Lab startade testningen för fordonsindustrin i början av 2023. Läs mer om RISE Cyber Test Lab.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ