RISE analys gör Volvo effektivare

15 Juli 2023, 09:04 Läs artikeln

Kan bildproduktion effektiviseras? Det har man på forskningsinstitutet RISE undersökt och kommit fram till att man kan. Genom att analysera produktionsdata och identifiera onödiga test- och kalibreringssteg har de visat hur bilproduktion kan effektiviseras.

Tack vare analysen kan Volvo Cars, som var uppdragsgivare, nu potential att spara miljontals kronor årligen.

Volvo Cars upptäckte att deras radar- och kamerakalibrering i produktionslinan var kostsam, både i form av produktionstid och produktionsyta. RISE fick därför uppdraget att effektivisera detta produktionssteg genom att analysera processen och den mätdata som genereras från flera synvinklar.

Analys öppnade dörren för nya insikter

Genom omfattande statistisk analys av mätdata kunde RISE forskare visa att kalibreringen kanske var överflödig och att kundnyttan av kalibrering kunde ifrågasättas. Detta öppnade dörren för en potentiellt påtaglig effektivisering.

Enligt Joakim Pernstål på Volvo Cars ser man en besparingspotential på omkring 18 miljoner kronor per fabrik i investeringar genom att ta bort kalibreringsstationen. Tidsbesparingen gör också att de sparar ytterligare miljoner varje år.

Vanligt att data underskattas

Tomas Westlund och Tohid Ardeshiri från RISE säger att det har varit intressant och viktigt att hitta nya lösningar för att effektivisera produktionen med bibehållen hög kvalitet. De ser detta som ett utmärkt exempel på hur RISE:s expertis kommer industrin till nytta.

Robin Elliott, enhetschef på enheten för tillämpad AI och IoT på RISE, säger att det inte är ovanligt att data inte tas tillvara på som resurs. Men genom att kombinera data från flera olika håll kan nya insikter skapas. RISE:s experter på området står redo att hjälpa fler företag att hitta nya insikter och utvecklingsmöjligheter.

Om RISE

RISE är en ledande aktör inom forskning och innovation i Sverige och samarbetar internationellt med företag, akademi och offentlig sektor för att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Med våra 3000 medarbetare är vi stolta över att stödja och driva alla typer av innovationsprocesser. RISE är en oberoende statlig institution som erbjuder expertis och över 100 testmiljöer för att främja säkra teknologier, produkter och tjänster.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Högpresterande datorsystem
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ Nationellt initiativ