Redo för framtiden: Digitaliseringsrapport om Österrikes smarta förvaltning

Redo för framtiden: Digitaliseringsrapport om smart förvaltning

I december 2023 offentliggjordes Österrikes tredje digitaliseringsrapport. Under rubriken ”Ready for the future”. Hantera smart. Att forma framtiden ”lägger den österrikiska förbundsregeringen fram åtgärder för modern förvaltning.

I digitaliseringsrapporten från det federala finansministeriet (BMF) presenteras steg mot digitalisering av administrativa tjänster på federal nivå och delstatsnivå för alla avdelningar under rapporteringsperioden 2022. Rapporten innehåller också en internationell jämförelse av acceptansen och användningen av digitala erbjudanden.

Åtgärder på federal nivå

Exemplariska initiativ från alla ministerier illustrerar insatserna för att driva på den digitala omvandlingen i Österrike.

BMF förbättrade till exempel den digitala behandlingen av finansiella tjänster. Med ID Austria och FinanzOnline Login gjorde ministeriet det möjligt att hantera förfrågningar och utnämningar via internet, vilket avskräcker både administrativ personal och medborgare.

Förbundsministeriet för arbetsmarknad och ekonomi (BMAW) stödde digitaliseringen av företag och arbetsmarknaden med innovativa digitala verktyg. Ett exempel är smart digital stödförvaltning med digitala processer och plattformar. ECall gör det till exempel möjligt för det österrikiska forskningsfinansieringsföretaget (FFG)att enkelt och enkelt skicka ansökningar om finansiering.

Det federala ministeriet för konst, kultur, offentlig förvaltning och idrott (BMKOES) stod för elektronisk service till alla federala anställda. Införandet av 2-faktorsautentisering var ett viktigt steg för att uppfylla moderna säkerhetskrav och förebygga potentiella hot.

Förbundsministeriet för utbildning, vetenskap och forskning (BMBWF) fokuserade på innovativ utbildning för lärare. I detta syfte införde ministeriet bland annat det obligatoriska ämnet digital grundutbildning. Lärarutbildning på detta område har främjats genom en storskalig öppen nätkurs (MOOC) för grundläggande digital utbildning.

Åtgärder på landsnivå

Ansträngningar har också gjorts på landsnivå för att förbättra de digitala administrativa tjänsterna. Staden Wien utvidgade till exempel sina digitala tjänster för medborgarna och för särskilda målgrupper. Ett exempel på detta är my.wien.gv.at, en individanpassad plattform som ger snabb tillgång till Wiens digitala tjänster. Hjälplinjen om it-brottslighet, som är den första kontaktpunkten för it-brottslighet, har också optimerats.

Den fortsatta utvecklingen av Wienbot är också ett bidrag till Wiens digitala omvandling. WienBot fungerar som digital assistent för att göra information om staden Wien lättillgänglig och svara direkt på frågor som ställs.

Jämförelse av Användning och acceptans av digitala erbjudanden

Digitaliseringsrapporten ger också en inblick i den internationella användningen av digitala administrativa tjänster. Uppgifterna från studien Government Monitor som presenteras i rapporten visar att den administrativa portalen oesterreich.gv.at i Österrike, med ett anseende på 80 %, är den ledande aktören jämfört med DACH.

När det gäller användningen av e-förvaltning ligger Österrike på första plats med 70 %, följt av Schweiz med 60 % och Tyskland med 56 %. Österrike har också en ledande ställning över Tyskland (54 %) och Schweiz (53 %) med 56 %. Detta utgör en betydande ökning med 7 % jämfört med 2022 års studie och återspeglar den ökande trenden mot mobil användning av digitala tjänster.

Detaljerad information om de åtgärder som vidtagits av alla avdelningar och länder och om den internationella jämförelsen av användningen och acceptansen av digitala tjänster finns i digitaliseringsrapporten. Rapporten finns också på engelska.

INFORMATION
Geografiskt område Österrike
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ