Rådet rekommenderar en europeisk strategi för mikromeriter

Den 16 juni offentliggjorde rådet sina rekommendationer om mikromeriter och hur en alleuropeisk strategi är avgörande för att stärka det livslånga lärandet, särskilt genom tillämpning av en gemensam EU-definition, EU-standarder och centrala principer för utformning och utfärdande av mikromeriter. Mikromeriter beskriver de läranderesultat som en inlärare har utvecklat efter en liten del av lärandet.

Målet är att medlemsstaterna, berörda parter och anordnare, från utbildningsinstitutioner till privata företag, ska utveckla och använda mikromeriter på ett konsekvent sätt. Detta skulle göra det möjligt för EU-medborgarna att dra nytta av individanpassade utbildnings- och karriärvägar.

Covid-19-pandeminoch den digitala och gröna omställningen har ökat människors behov av att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser som är avgörande för de nuvarande föränderliga arbetsmarknaderna. Samtidigt som företagen står inför en utmaning med otillräcklig tillgång på relevant kompetens står arbetstagarna inför förändringar i arbetets organisation.

Läs om rådets fullständiga förslag och rekommendation här.

 

© AKe1150 – stock.adobe.com

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert