Projektet som får EU-finansiering för att etablera dedikerade 5G-nät

Telia och RISE har beviljats EU-finansiering för att etablera dedikerade 5G-nät på fem strategiska platser i Sverige. Dessa nät kommer att stödja banbrytande digitaliseringsprojekt inom viktiga samhällsområden som transport och logistik, jordbruk samt sjukvård. RISE blir partner i ett av projekten medan Region Stockholm leder det andra. Dessa lokala dedikerade nät kommer även att anslutas till 5G-nätet i innovationsprogrammet Northstar.

Projektet, som finansieras med 3 miljoner Euro, innebär att RISE och Telia i samarbete med andra partners kommer att etablera nät och leda digitaliseringsprojekt på fyra av de strategiska platserna. Fokus ligger på norra Sverige och omfattar effektivare transport- och logistiklösningar, säkrare hamnar, trafikhantering i städer och mer hållbart jordbruk. Tekniska lösningar som uppkopplade och självkörande fordon, drönare och jordbruksrobotar kommer att användas i projekten.

Telia och Region Stockholm har redan ett samarbete kring 5G i vården. Ett nytt projekt, finansierat med 6,4 miljoner Euro, kommer att etablera nät och utforska hur avancerade 5G-tjänster kan bidra till ökad patientsäkerhet, kvalitet och tillgänglighet inom sjukvården. Projektet fokuserar på videokommunikation mellan ambulans och akutmottagning, drönare med hjärtstartare och videokommunikation från olycksplats, samt positionering i realtid av medicinteknisk utrustning.

Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef för Telias företagsaffär, betonar att de nya EU-medlen möjliggör avgörande satsningar på 5G inom flera viktiga samhällssektorer. De nät som rullas ut kommer att ha den senaste 5G-tekniken och användas inom ramen för innovationsprogrammet NorthStar med Ericsson.

Projekten, som kommer att pågå i tre år, kommer att testa nya innovationer via de lokala nät som byggs och anslutas till det specialutvecklade 5G-nätet som drivs via Northstar. RISE kommer att erbjuda en moln-edgelösning för Telias 5G innovationsnät.

För mer information, kontakta Tor Björn Minde på RISE via e-post tor.bjorn.minde@ri.se eller telefon +46 10 228 45 37.

Bildrättigheter: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne 5G
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ