Programmet Erasmus +: 159 utvalda projekt för att modernisera den högre utbildningen i hela världen

14 Juli 2023, 09:05

Yttrande från Europeiska kommissionen

I dag har EU-kommissionen valt ut 159 projekt som ska finansieras inom ramen för kapacitetsuppbyggnadsdelen av Erasmus + inom högre utbildning för att stödja moderniseringen av och kvaliteten på den högre utbildningen i länder utanför EU runt om i världen. Alla dessa projekt motsvarar det övergripande målet att främja internationellt samarbete inom högre utbildning, förbättra utbildningssystemen och öka tillväxten och välståndet på global nivå.

Som en del av de projekt som valts ut i år kommer 2500 aktörer inom högre utbildning från nästan 130 EU-länder och hela världen att samarbeta för att modernisera och internationalisera den högre utbildningen. En total budget för 2023 på 115.3 miljoner euro kommer till exempel att stödja professionaliseringen av matematik i Centralafrika, högre utbildning i juridik för jämlikhet och rättvisa för utsatta grupper i Latinamerika, kursplaner för en hållbar blå ekonomi i södra Medelhavsområdet och kurser i omvälvande förändringar i hälsoutbildningen i Sydostasien. Projekt i andra regioner är inriktade på kvinnors entreprenörsfärdigheter i Centralasien, beredskap för digital utbildning på västra Balkan, utveckling av universitetskontor för internationella förbindelser i Mellanöstern och kursplaner för motståndskraft mot livsmedel och nutrition i Västafrika.

Detaljer:

Pressmeddelande

Ytterligare information

Solidaritet med Ukraina:

Ø Solidaritet med Ukraina (även på ukrainska och ryska)

Ø EU-stöd till Ukraina

Ø EU:s sanktioner mot Ryssland

Ø audiovisuellt material om EU:s solidaritet med Ukraina

Ø EUvsDisinfo – Bekämpande av falsk information om Ukraina

Länkar till andra användbara resurser:              

Ø Kommissionens presshörna – allt pressmaterial och all information på ett och samma ställe

Ø Europeiska kommissionens audiovisuella tjänst – bilder av de senaste evenemangen på EU:s territorium (presskonferenser, besök, större möten) är gratis för medierna.

Ø www.vasaeuropa.eu – praktiska råd om europeiska rättigheter för företag och medborgare

Ø www.euromyty.skwww.EUvsDisinfo.eu – vi frigör falska nyheter

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ