Prinsparets Stiftelse och Microsoft Sverige i nytt partnerskap kring dyslexi

Som en del i partnerskapet gör Prinsparets Stiftelse och Microsoft ett besök i New York där de tillsammans arrangerar rundabordssamtal om barns rätt till likvärdig utbildning och även deltar i internationella World Dyslexia Assembly.
– Jag hoppas att våra diskussioner i New York blir startskottet för en positiv påverkan och att vi lyckas driva en förändring inom det här området, säger Tomas Frimmel, vd på Microsoft Sverige.

För att sprida kunskap och förbättra uppfattningen om dyslexi har Prinsparets Stiftelse och Microsoft inlett ett nytt samarbete. Syftet är även att belysa nyanser kring dyslexi och visa hur barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter kan använda modern teknik för att göra det lättare att nå sin fulla potential.

– Prinsparets Stiftelse arbetar för ett inkluderande samhälle; ett samhälle som möjliggör för varje individ att nå sin fulla potential, säger Kim Waller, Generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse.

Rundabordssamtal med nyckelintressenter

Den 4 april 2023 kommer Prinsparets Stiftelse tillsammans med Microsoft Sverige, i närvaro av H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia, att arrangera ett rundabordssamtal på temat ”Barns rätt till likvärdig utbildning”. Deltar gör nyckelintressenter på hög nivå för att diskutera vikten av att investera i barns rätt till likvärdig utbildning för att kunna skapa blomstrande samhällen och arbetsplatser som är väl rustade att hantera framtidens utmaningar.

Ambitionen är att gå från teori till handling – med startskottet hos personerna som deltar i rundabordssamtalen. Ämnen som ska diskuteras handlar om neurodiversitet och särskilt dyslexi, samt möjligheterna som finns med tekniska hjälpmedel och tillgången till dessa.

– Inkludering är ryggraden för fortsatt samhällelig tillväxt och tekniken möjliggör för oss att riva barriärer för att stärka individer över hela spektrumet av funktionsvariationer. Jag är glad över vårt partnerskap med Prinsparets Stiftelse och vår gemensamma vision att öka medvetenheten om dyslexi och främja inkludering för barn och ungdomar med läs-och skrivsvårigheter, säger Tomas Frimmel, vd på Microsoft Sverige.

Deltagande vid internationella World Dyslexia Assembly

Prinsparet och stiftelsen kommer också delta vid international World Dyslexia Assembly den 3 april, som arrangeras av den brittiska ideella organisationen Made by Dyslexia. World Dyslexia Assembly-turnén lanserades vid Kungliga slottet i Stockholm under våren 2022, och detta officiella besök understryker Prinsparet långsiktiga engagemang i frågan.

– Vår förhoppning är att stiftelsens och Prinsparets besök bidrar till nya samtal, nya samarbeten och nya lösningar som bidrar till att stödja varje barn och ungdom att vara sig själva, säger Kim Waller.

Om Prinsparets Stiftelse

Prinsparets Stiftelse bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsens verksamhetsområden grundar sig på Prinsparets personliga engagemang inom en tryggare nätvardag och dyslexi.

 

Bild: Unsplash @

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Internationellt initiativ