Plattformen Kohesio har lanserats! Över 1.5 miljoner EU-finansierade projekt är tillgängliga på den nya offentliga plattformen

Den 17 mars 2022, i början av det 8:e sammanhållningsforumet, lanserade Europeiska kommissionen”Kohesio”, en onlineplattform som samlar all information om över 1.5 miljoner projekt i de 27 medlemsstaterna, som har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF) sedan 2014. För första gången har denna omfattande plattform för projektdata skapats, den är allmänt tillgänglig och kommer att finnas tillgänglig på alla EU-språk.

Sammanhållningspolitiken blir ännu öppnare och öppnare, säger Eliza Ferreira, kommissionärmed ansvar för sammanhållning och reformer. Med bara ett fåtal klickar kan vem som helst upptäcka exakt hur EU investerar i våra regioner och städer för att främja konvergens och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. ”EU:s fonder kan göra verklig skillnad för alla i EU, särskilt för dem som behöver vårt mest stöd, säger Nicolas Schmidt, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.”

Besökare på Kohesio-plattformen kan hitta information om alla EU-finansierade projekt som fokuserar på digitala färdigheter och digital kompetens i alla medlemsstater. Varje projekt som förtecknas på plattformen har uppgifter om de specifika detaljerna för projektet, inklusive projektledare, finansieringsinformation, projektets tema och insatsområde och dess stödmottagare. Projekten kan utforskas genom plattformens olika teman eller genom kartverktyget, som visar varje EU-land, de yttersta randområdena och de projekt som pågår i var och en av dem. Genom ämnena ”Utbildning och yrkesutbildning” och ”social integration” kan besökarna hitta relevant information om projekt inom digital kompetens och kompetenshöjning/omskolning. 

Europeiska kommissionen kommer att fortsätta att utveckla Kohesio-plattformen för att inkludera projekt från den nya programperioden 2021–2027. Under de kommande månaderna kommer plattformen att finnas tillgänglig på alla EU-språk. 
 

© Europeiska kommissionen 2022, audiovisuella tjänster

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert