Överläkaren: AI accelererar framtagningen av nya mediciner

Markus Lingman, överläkare och strateg från Region Halland, blev 2020 utsedd till Årets AI-expert i Sverige. Hans framstående arbete har gjort AI-teknologi mer tillgänglig inom hälsosektorn. I en intervju för TechSverige under rubriken Fokus: AI delar han med sig av sina insikter om AI:s framtid och hur man kan maximera dess potential ansvarsfullt.

– På kort tid har AI-fältet genomgått en enorm transformation. Vi ser nu hur avancerade språkmodeller blivit vanliga och hur AI blivit mer tillgänglig för allmänheten. Just nu är jag på Stanford, ett nav för innovation där nya AI-baserade produkter och tjänster ständigt tar form, och denna trend är tydlig även i Sverige, delar Lingman med sig.

Han understryker att AI nu är en integrerad del av forskningsvärlden:

– Fokus har skiftat till att se hur AI kan skapa konkret nytta. Många brottas med implementeringsfasen, men inom områden som röntgen har betydande framsteg gjorts.

När han tillfrågas om nästa stora steg inom AI tror han det handlar om hur samhället hanterar AI-reglering:

Det stora klivet inom sektorer som hälsovård, energi och transport kommer sannolikt när vi har tydliga riktlinjer för hur vi reglerar AI. Även om lagstiftningen är under arbete, har AI redan accelererat utvecklingen av nya mediciner.

Lingman reflekterar också över den aktuella diskussionen där många inom AI-branschen föreslår en tillfällig paus i utvecklingen.

– Att få hela världen att enas om en paus verkar osannolikt. Många som deltar i debatten har inte tillräckligt med insikt i AI. Jag hoppas att stora spelare som USA, EU och Kina snart kommer fram till en gemensam reglering som prioriterar säkerhet och öppenhet.

Till sist, när det gäller att ansvarsfullt realisera AI:s potential, betonar han vikten av kunskap:

– En välinformerad debatt är nödvändig för att bestämma hur vi bäst använder dessa kraftfulla verktyg. Okunskap leder till rädsla, och denna rädsla kan hämma den utveckling vi faktiskt vill uppleva.

Bild: Unsplash ©

 

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ