Öppna Plattformar: Framtiden för Fastighetsautomation

24 samarbetspartner tar initiativ till en revolution inom fastighetsautomation, med sikte på att främja hållbara systeminnovationer, smartare kontroll och mer anpassningsbar energianvändning i byggnader. Detta gemensamma projekt syftar till att gå mot öppna plattformar och datamodeller inom fastighetsautomationens område.

En central utmaning som fastighetssektorn står inför är att evolutionera i takt med växande digitala möjligheter. Fastighetsautomatiseringssystemen är på en bana mot en uppkopplad och intelligent framtid, stödd av tekniker som maskininlärning och avancerad optimering. Dock hindras framsteg av existerande slutna system som begränsar möjligheten att införliva nya, datadrivna tjänster och innovationer.

“Svenska byggnader svarar för ungefär 40 procent av samhällets energianvändning. Vi talar ofta om att driftsoptimering kan minska byggnaders energianvändning med omkring 30 procent. Men för närvarande saknar vi infrastrukturen för att snabbt skala upp tjänster inom energi och flexibilitet,” säger Sofia Stensson, forskare på RISE.

Detta samarbetsprojekt, “Öppna plattformar för fastighetsautomation”, ämnar främja skalning genom att harmonisera industristandarder och infrastrukturutveckling. “Vår vision är att göra installationen av datadrivna tjänster i fastigheter lika enkla som att installera en mobilapp”, tillägger Stensson.

Initiativet, som omfattar 24 deltagare från olika sektorer, inleds officiellt den 22 september. Fastighetsägarna, som har en central roll i detta, ser en ökande nödvändighet för flexibilitet i sina operationella system och tjänster.

“Vi har en ökad beroende av innovativa processer som kräver integration av diverse applikationer, vilket gör oss mindre beroende av enskilda leverantörer och mer i behov av öppna plattformar”, säger Melissa Eklund, teknikutvecklare på Vasakronan.

Projektet, finansierat av Vinnova, har ett brett spektrum av uppskattade partners, inklusive ABB, Siemens, Skanska och flera andra, och är planerat att pågå i två år. Det förväntas överbrygga kulturella och tekniska hinder, möjliggöra snabbare introduktion av innovativa lösningar på marknaden och accelerera övergången mot energieffektivitet och avancerad digital service och systeminnovation inom fastighetsautomation.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår
Typ av initiativ Nationellt initiativ