Omfamna den tekniska gränsen: våra viktigaste lärdomar från OECD:s utsikter för den digitala ekonomin 2024

17 Maj 2024, 13:16 OECD DEO 2024 – volym 1

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) publicerar varje år sin prognos för den digitala ekonomin (DEO). 2024 års upplaga är uppdelad i två volymer och volym 1 publicerades den 14 maj. Målet med rapporten? Att lyfta fram de trender som har drivit och utan tvekan kommer att driva på den digitala ekonomins framtid i Europa och världen.

Vi sammanfattade de viktigaste delarna i rapporten och lade till en del av vår analys nedan. Ta en titt, ta en titt och gå över till OECD: s fullständiga rapport för mer information.

2024 års upplaga av Digital Outlook: i korthet

Bland alla teman som tas upp i OECD:s rapport framträder artificiell intelligens (AI) som en viktig övergripande faktor som i slutändan påverkar den digitala ekonomin. Detta är knappast någon nyhet: AI har blivit ett buzzword inte bara under de senaste åren, men med ChatGPT har det nu skapat egna buzzwords. Andra tekniker som lyfts fram i rapporten som särskilt inflytelserika för den digitala ekonomin är virtuella världar och uppslukande teknik samt nästa generations trådlösa nätverk.

2024 års DEO-utgåva tittar på hur människor, företag, regeringar och arbetsmarknadens parter från hela Europa och världen inför digital teknik och hur detta påverkar samhället, företagen och ekonomin. Den erbjuder också nya uppskattningar av tillväxten som går hand i hand med ytterligare forskning om att överbrygga kompetensklyftan, öka jämlikheten och främja inkludering.

En viktig del av 2024 DEO är reserverad för vad som händer i våra hjärnor i samband med den digitala miljön – och hur detta påverkar hur vi tänker, lever och arbetar.

Dynamisk tillväxt inom IKT-sektorn

Tillväxten inom IKT-sektorn har överträffat tillväxten inom andra ekonomiska sektorer – med mycket. Ta en titt på diagrammet nedan för att se hur IKT-sektorn har vuxit jämfört med resten.

När vi talar om den digitala ekonomin menar vi inte längre bara sektorn för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Digitaliseringen är närvarande i nästan alla arbetstillfällen i dag, och detta kommer med all säkerhet att öka ytterligare. IKT-sektorn står dock fortfarande i centrum för den digitala ekonomin, som den viktigaste vägen för att främja innovation och öka den övergripande konkurrenskraften.

Samtidigt kvarstår skillnader från ett land till ett annat.

”I många OECD-länder var 2023 ett rekordår för IKT-sektorns tillväxt. Tio länder hade en tillväxttakt på över 9 %: Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Schweiz, Förenade kungariket, Förenta staterna, Kanada, Tyskland och Österrike. I Belgien och Förenade kungariket översteg IKT-sektorns tillväxt 11 %. Ökad efterfrågan på IKT-produkter och IKT-tjänster till följd av covid-19 kan delvis förklara det starka resultatet 2023.

AI: en spelväxlare i ett helt förändrat spel 

2024 DEO-utgåvan bryter stereotypen av AI som en gamechanger och lägger fram avhandlingen att AI förändras snabbare än påverkan kan mätas. Ändå har försök gjorts. Se hur AI påverkar hur vi bearbetar information och själva informationen som presenteras. Ta sedan en titt på språkklyftor som öppnats upp av AI.

Källa: OECD.AI. Språkklyftor i AI-dataset och misstag i nyhetskanaler

“Stoppa Internet, jag vill lämna!” – mental hälsa i rampljuset

En växande oro som lyfts fram i rapporten är sambandet mellan negativa beteenden i digitala miljöer och hur de påverkar den psykiska hälsan. Demografiska grupper upplever internet annorlunda, och DEO 2024 föreslår att inverkan på flickors psykiska hälsa verkar vara högre jämfört med pojkarnas och detta är särskilt fallet om vi tittar på cyberbullying. I mer än hälften av de analyserade länderna upplevde flickor högre nivåer av nätmobbning jämfört med pojkar. Om man kokar ner bilden till Europa råder skillnader från ett land till ett annat – gapet i Norge var strax under 1%. Den i Frankrike – över 6%.

I takt med att ungdomar tillbringar allt mer tid online och digitala miljöer blir mer uppslukande och “verkliga” måste riskerna för samhället minskas. Grupper som kan påverkas oproportionerligt av negativt beteende i digitala miljöer, såsom flickor, bör stödjas. Eftersom detta är ett framväxande område kan regeringarna sakna formella initiativ för att förebygga och ta itu med psykiska hälsoproblem i den digitala tidsåldern. I rapporten betonas att EU är ledande på detta område, med en rad initiativ som Safer Internet Day och Better Internet for Kids, och lyckas skapa en säkrare miljö för ungdomar i en alltmer digital och sammanlänkad värld.

Gnista vi ditt intresse?

OECD har mer än så. Dyk in i den fullständiga rapporten nedan och spela med data själv.

INFORMATION
Geografiskt område USA
Ämne Artificiell intelligens, Big Data, Robotteknik, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Maskininlärning, Molnbaserad databehandling, 5G, Telekommunikation, WiFi, Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ