Nytt podcastavsnitt tar upp hur digitala lösningar påverkar klimatet

I ett avsnitt på engelska från TechSveriges podcast Vitecherupp diskuterar Veronica Thieme från Carbon Trust hur man kan mäta nettoeffekten av klimatpåverkan. Dessutom delar tre medlemsföretag med sig av sina tankar kring behovet av pålitliga och gemensamma metoder för att effektivt kunna bedöma klimatpåverkan, vilket understryker industrins strävan mot hållbarhet och ett samlat grepp om klimatförändringarna.

Techbranschen engagerar sig dagligen i att frambringa lösningar som bidrar till en mer hållbar omställning av samhället, företag och industrier. En viktig frågeställning är hur man mäter effekten av dessa digitala lösningar på klimatet, särskilt i ett klimat där kundernas medvetenhet och efterfrågan på data kring digitala lösningars effektivitet och nettovinst ökar. Johanna Giorgi, ordförande för TechSveriges hållbarhetsråd och hållbarhetschef på AddSecure, är djupt engagerad i denna fråga, vilket understryker vikten av hållbarhetsarbete inom tekniksektorn.

 

Medverkande:

Johanna Giorgi, Chief Sustainability Officer, AddSecure

Frida Faxborn, expert på offentliga relationer, TechSverige.

Albena Pino, Sustainability Manager, Telia

Chiara Selvetti-Backéuw, Director Sustainable Business, Atea Group

Veronica Thieme, Director Sustainable Business at Carbon Trust

 

Agenda:

00:00–01:30

Introduktion av Frida Faxborn, expert på offentliga relationer, TechSverige.

01:30–11:50

Diskussion med Johanna Giorgi, hållbarhetschef på AddSecure, och Veronica Thieme, direktör för hållbart företagande på Carbon Trust – pilotprojekt för att utveckla metoder för att mäta nettoklimatpåverkan.

11:50–25:30

Företagsperspektiv från Atea, Telia och AddSecure om behovet av sådana metoder och varför de deltar i pilotprojektet.

 

Se avsnittet på Youtube eller lyssna via Acast!

 

Bildrättigheter: TechSverige ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Lokalt initiativ