Nytt avsnitt av podcasten ViTecherUpp: Digital spetskompetens

Podcasten Vitecherupp

I senaste avsnittet av podcasten “Vitecherupp” berättar projektledarna Jonas Öhlin och Josef Lannemyr om arbetet kring regeringsuppdraget “Digital kompetens”. “Digital kompetens” är ett regeringsuppdrag som utförts av Tillväxtverket och Univeristetskanslerämbetet, uppdraget gick ut på att analysera och komma med förslag på eventuella förändringar rörande kompetensförsörjning av digital spetskompetens, samt hur man kan utveckla digital spetskompetens både kort- och långsiktigt. Förslagen omfattar satsningar på utbildnings- och forskningsmiljöer, strukturer för förbättrad samverkan mellan berörda aktörer samt utveckling av statistik- och prognoser som belyser efterfrågan och tillgång på digital spetskompetens utifrån olika prognoshorisonter.

I sammanfattningen kan man bland annat läsa att den nuvarande bristen på digital spetskompetens och digitala specialister blir en flaskhals för innovation och tillväxt i Sverige. Samtidigt har man identifierat ett antal utmaningar för att få bukt med problematiken, till exempel att berörda aktörer kommer att behöva ta ett gemensamt ansvar för att tillgodose detta kompetensbehov. I framtiden kommer även bättre möjligheter för statistik och prognoser att krävas, även det något som kommer att falla på berörda aktörer.

 

Bild: TechSverige ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Svårighetsgrad Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ