Nyhet: AI Sweden Lanserar GPT-SW3 för Öppen Användning – Ett Genombrott för Nordiska Språk

28 December 2023, 10:25 GPT-SW3 as Klara, the artificial friend

Stockholm – AI Sweden tar ett stort steg framåt i demokratiseringen och värdeskapandet av stora språkmodeller (LLMs) i Sverige och Norden med den öppna lanseringen av GPT-SW3, den första LLM för nordiska språk.

Bakgrund och Utveckling GPT-SW3 har utvecklats av NLU-gruppen vid AI Sweden med stöd från RISE, WASP WARA för media och språk, Nationella Superdatorcentret vid Linköpings Universitet och Nvidia. Projektet, som startade som en forskningsinsats, hade som primärt mål att bygga och tillhandahålla den första nordiska LLM som en grundläggande resurs för nordisk NLP (Natural Language Processing).

Från Begränsad till Öppen Tillgång Efter en inledande begränsad pre-release, där modellerna manuellt tillhandahölls till forskare i Norden för forskning och validering, är GPT-SW3 nu tillgänglig för allmänheten. Detta innebär att användare nu kan ladda ner, modifiera, finjustera, integrera och bygga kommersiella och icke-kommersiella produkter baserade på modellerna.

Instruktionstillpassade Versioner Utöver basmodellerna av GPT-SW3 släpps även en uppsättning instruktionstillpassade versioner av modellerna. Dessa versioner har finjusterats på en uppsättning instruktionsdataset, inklusive Dolly, OpenAssistant och data från Open Instruction Generalist (OIG).

Nästa Steg GPT-SW3 är nu tillgänglig som en öppen modell för företag och organisationer att använda i sina produkter och tjänster. Modellen erbjuder Sverige en viktig resurs som stärker landets förmåga att använda AI för ökad konkurrenskraft och ett starkare välfärdssystem. AI Sweden kommer att fortsätta att påskynda användningen av AI och stora språkmodeller och utforskar redan hur GPT-SW3 kan användas för att bygga en digital assistent för offentlig sektor tillsammans med partners.

Framtida Utveckling NLU-teamets mål är att ta nästa steg i utvecklingen av grundmodeller i och för Sverige, Norden och Europa. Mer detaljer om detta kommer i framtida inlägg.

För tillgång till GPT-SW3, besök AI Swedens webbplats. Läs mer om teamet bakom GPT-SW3 och AI Swedens arbete med NLU här. Intresserad av att få uppdateringar om GPT-SW3, registrera dig här.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ