Nya rapporter: Energiförbrukningen av datacenter och kryptovalutamining i Sverige

ICE Datacenter vid RISE har nu publicerat två rapporter till Energimyndigheten som kartlägger utvecklingen av datacenter och kryptovalutmining och deras påverkan på energisystemet. Rapporterna betonar vikten av stora datacenter för samhällets digitalisering och den gröna transformationen av industrier samtidigt som de understryker behovet av kontinuerlig övervakning av energianvändningen för digital infrastruktur och system. 

ICE Datacenter vid RISE har publicerat två rapporter som belyser betydelsen av datacenter för samhällets digitalisering och den gröna transformationen av industrier. Den första rapporten visar att energianvändningen för datacenter utgör mellan 1-2 % av den globala elförbrukningen. Studien omfattar olika infrastrukturer, från små interna anläggningar till stora molnanläggningar. För att förbättra transparensen och noggrannheten i energibedömningarna föreslår chefen vid ICE Datacenter på RISE, Tor Björn Minde, ett statligt policybaserat rapporteringskrav för datacenteroperatörer. Den svenska datacentermarknaden har haft en stark tillväxt, och RISE uppskattar att energianvändningen för datacenter i Sverige kommer att öka till 2,8-3,2 TWh år 2022. Rapporten förutspår en fortsatt ökning av energianvändningen, med en uppskattning på 4,0-4,4 TWh år 2025 och 4,4-5,2 TWh år 2030. Datacenter kan dock bidra positivt till energisystemen genom att utföra toppbelastningsbegränsning, energiarbitrage och genom att använda överskottsvärme för uppvärmning.

Den andra rapporten fokuserar på energianvändningen vid utvinning av kryptovalutor i Sverige och dess påverkan på energisystemet. Kryptovalutans framväxande teknik, som blockchain, har ökat efterfrågan på infrastruktur och energianvändning. Dock kräver vissa kryptovalutor en betydande mängd el, vilket kan leda till miljöproblem. Studien fokuserar på infrastrukturer för kryptovalutautvinning, och energianvändningen har varit stabil sedan 2021, uppskattad till 1-1,5 TWh per år i Sverige. Förväntningar är att energianvändningen kommer att minska till under 1 TWh år 2025 på grund av olika faktorer. Tor Björn Minde betonar att den svenska datacenterbranschen är ledande inom hållbarhet med ett växande antal innovationer och produkter från sektorn.

– Den svenska datacenterbranschen ligger i absolut framkant när det gäller hållbarhet, med ett växande antal innovationer och produkter från sektorn, säger Tor Björn Minde.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Big Data, Högpresterande datorsystem
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ