Ny rapport: Kompetensbehovet inom Tech i Sverige

01 Maj 2024, 06:45 Kompetensbehoven inom tech

TechSverige har nyligen släppt en rapport som understryker det akuta behovet av teknisk kompetens i Sverige, med fokus på branschens växande krav på specialister inom tech från 2024 till 2028. Enligt rapporten kommer det att behövas cirka 18 000 specialister årligen för att möta efterfrågan inom techsektorn, det bredare näringslivet och den offentliga sektorn. Rapporten betonar även en specifik efterfrågan på färdigheter inom AI och säkerhet.

Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige, framhäver att drivkrafterna bakom detta växande behov är den snabba digitaliseringen och globala utvecklingen inom AI. Trots en ekonomisk nedgång det senaste året förblir behovet av teknisk expertis starkt och ökande. I Sverige utgör mjukvaru- och systemutvecklare nu det femte vanligaste yrket, med över 200 000 personer sysselsatta inom olika techyrken.

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige, understryker att tillgång till techkompetens är kritisk för nationens konkurrenskraft och tillväxt. Rapporten visar att techbranschen behöver öka sitt antal specialister med 30 procent, vilket innebär en tillväxt av cirka 10 000 personer per år fram till 2028. Även andra sektorer och den offentliga sektorn ser en förväntad ökning på 15–17 procent, motsvarande cirka 8 000 nya specialister årligen.

För att möta den här stora efterfrågan rekommenderar TechSverige att Sverige sätter ambitiösa mål för att öka antalet techspecialister med 100 000 fram till 2030. Zetterberg framhåller att även om mycket redan görs för att öka intresset för techutbildningar, behövs ytterligare åtgärder som kontinuerlig kompetensutveckling och förenklad arbetskraftsinvandring.

Rapporten adresserar även ökande behov inom informations- och cybersäkerhet samt AI. Dessa områden blir allt viktigare över hela arbetsmarknaden. För att bemöta detta har TechSverige för avsikt att inspirera till fler och bättre it-utbildningar, säkerställa lämpliga resurser till dessa utbildningar och förbättra villkoren för kompetensutveckling i arbetslivet.

Syftet med rapporten är att ge en detaljerad bild av den rådande och framtida efterfrågan på techkompetens och att presentera konkreta förslag för att tillgodose dessa behov. Rapporten riktar sig till en bred publik, från blivande studenter och utbildningsanordnare till företag, organisationer, myndigheter och politiker, och syftar till att katalysera en bredare insats för att stärka Sveriges ställning som en ledande digital nation.

Bildrättigheter: Pexels ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ