Ny rapport från TechSverige belyser Sveriges framtid inom AI

TechSverige har publicerat en ny rapport som belyser Sveriges position och framtidsutsikter inom AI-utveckling. Genom tre rundabordssamtal med ledande experter diskuterades Sveriges strategiska fördelar, användning av AI och utveckling av ett ekosystem för AI.

Rapporten betonar behovet av starkt ledarskap för att samordna AI-arbetet både inom organisationer och nationellt. Den identifierar tillgång till högkvalitativa data och förmågan att skapa specialiserade AI-tillämpningar som Sveriges konkurrensfördelar.

Rapporten belyser även utmaningar som juridisk och teknisk fragmentering i offentlig sektor samt behovet av harmoniserad regelverkstolkning för att främja AI-användning. En central slutsats är att data är viktigare än AI-modeller och att politiska initiativ bör fokusera på datahantering och kvalitet.

Vidare betonas vikten av samarbete mellan små och stora företag, offentlig och privat sektor, samt att etablera test- och experimentmiljöer för AI. Rapporten avslutas med rekommendationer för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom AI och främja ett dynamiskt ekosystem för AI-utveckling.

Strategiska fördelar och utmaningar

Peter Kjäll, näringspolitisk expert på TechSverige, poängterar Sveriges strategiska fördelar inom AI-ekonomin, såsom högkvalitativa data, förmågan att skapa lokala och specialiserade AI-tillämpningar samt starkt tech-entreprenörskap. Trots dessa fördelar halkar Sverige efter i det globala AI-racet och hamnar på plats 17 i Global AI Index, som jämför 62 länders investeringar, innovation och införande av AI.

– Sverige tappar fart i det globala AI-racet. Men vi har stor potential att stärka vår position. I våra rapporter kommer vi med förslag på åtgärder som vi vill att bl.a. regeringen och AI-kommissionen tittar närmare på, säger Peter Kjäll.

Förslag på åtgärder

Rapporten från TechSverige lämnar åtgärdsförslag inom åtta områden, kopplat till behovet av kompetens, beräkningskraft och data samt bättre förutsättningar för näringslivet och offentliga sektorn att ta tillvara på AI. Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige, understryker att AI-utvecklingen skapar både möjligheter och utmaningar för svensk konkurrenskraft.

– AI-utvecklingen skapar möjligheter och utmaningar för svensk konkurrenskraft. AI kan innebära att traditionella industriella fördelar, som avancerad tillverkning och högkvalificerad arbetskraft, kan undermineras av automatisering och innovativa AI-lösningar. Om svenska företag lyckas integrera AI på ett framgångsrikt sätt kan det leda till en förnyad konkurrenskraft och nya möjligheter på den internationella arenan. AI kan bli en drivkraft för entreprenörskap, nya företag, nya tillämpningar och tjänster som stärker vår konkurrenskraft, säger Åsa Zetterberg.

 

Bildrättigheter: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ Lokalt initiativ