Ny rapport: Fler kvinnor studerar inom IT men väljer bort yrket

Andelen kvinnor som studerar IT ökar, men färre kvinnor jämfört med män väljer att jobba inom IT efter utbildningen. Det visar en ny rapport som Tillväxtverket och UKÄ tagit fram.

I rapporten Flöden av digital spetskompetens har Tillväxtverket och UKÄ tillsammans undersökt hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. Sammanlagt har 69 utbildningar inom yrkeshögskolan, högskolan samt forskarutbildningar inom IT medverkat i undersökningen. Gemensamt för de flesta utbildningarna är överrepresentationen av män, samtidigt som allt fler kvinnor väljer att studera inom IT.

Andelen kvinnor som studerar IT ökar långsamt

Andelen kvinnor som påbörjat en IT-utbildning har ökat från 26–30 procent mellan 2012 och 2020. Det sker alltså en långsam ökning och det kan dröja innan könsfördelningen är jämn och syns bland de yrkesverksamma inom IT.

De IT-relaterade utbildningarna som har högst andel kvinnor är civilingenjörsprogrammen inom kemi- och bioteknik. Under 2020 var 62 procent av nybörjarna på utbildningen kvinnor. Andra utbildningar med hög andel kvinnor är informations- och kommunikationsteknik samt datavetenskap och systemvetenskap.

Kvinnor väljer bort jobb inom IT

Ett annat resultat som rapporten visar är att kvinnor arbetar i lägre utsträckning än män inom ett IT-yrke efter utbildningen. Det är ingen nyhet i sig. En tidigare rapport från Tillväxtverket och UKÄ från 2020 visade att det är den skeva könsfördelningen i sig som gör att kvinnor inte vill jobba inom IT, även om de utbildas inom det. Fler kvinnor inom IT-branschen skulle alltså ha en självförstärkande effekt på kompetensförsörjningen. Ett av förbättringsmöjligheterna inom kompetensförsörjningen är därför att få fler kvinnor att stanna kvar inom IT.

Stort lönegap mellan män och kvinnor inom IT

Överlag har män högre lön än kvinnor inom IT trots att de har samma utbildning. Inom alla IT-yrken tjänar män 7–20 procent mer än kvinnor. Den utbildning som leder till högst lön för kvinnor är Industriell ekonomi och organisation, där medellönen är 409 000 kronor per år. Det är också den utbildningen där män får 79 000 kronor mer i medellön, vilket är den mest ojämna lönefördelningen av alla utbildningar som ingått i undersökningen.

En av utbildningarna ledde dock till högre lön bland kvinnor än bland män, vilket är kandidatexamen i elektronik, datavetenskap och automation. Där var lönen bland kvinnor i genomsnitt 390 000 kronor jämfört med 342 000 kronor för män.

I ett av de vanligaste yrkena inom IT, mjukvaru- och systemutvecklare, tjänar kvinnor i snitt 487 000 kronor per år. Lägst medellön finns dock bland supporttekniker, där kvinnor tjänar 379 000 kronor per år.

Här kan du läsa mer om vilka IT-yrken som kvinnor väljer.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Avancerad, Digital Expert, Medelsvår
Typ av initiativ Nationellt initiativ