Ny rapport: 5G kan boosta Sveriges BNP med 126 miljarder

02 September 2023, 12:49 5G kan ge 126 miljarder i tillskott till BNP

Sverige står vid gränsen till en teknisk revolution, enligt en nyligen publicerad rapport av TechSverige. Rapporten framhäver att den nya 5G-teknologin har förmågan att ge ett imponerande tillskott om 126 miljarder kronor till landets bruttonationalprodukt (BNP) varje år, vilket skulle innebära mer än 2% av Sveriges samlade BNP.

“5G-tekniken kommer att vara katalysatorn för en ny våg av innovation, och skjuta digitaliseringen av vårt samhälle till en ny höjd”, säger Robert Liljeström, näringspolitisk expert vid TechSverige.

Denna teknologiska omvälvning erbjuder Sverige oanade möjligheter inom flera sektorer, bland annat industri, hälso- och sjukvård, och smart infrastruktur som vatten- och energiförsörjning. Den kan potentiellt omvandla industriella processer till att bli både mer effektiva och hållbara. I vårdsektorn kan 5G teknologin lätta på den växande bördan och revolutionera hur vi erbjuder vårdtjänster. Dessutom kan 5G:s roll inom elektrifieringen av samhället och den gröna omställningen inte underskattas.

Men allt är inte ljus och lykta. Rapporten påpekar att Sverige, trots att ha varit i framkant när det kommer till tidigare teknikskiften som 3G och 4G, har hamnat efter sina europeiska grannar när det gäller 5G-utbyggnad. Länder som Danmark, Italien och Nederländerna har redan dragit förbi oss.

Denna fördröjning kan dock komma att ändras. “Tack vare stora investeringar från teleoperatörer är 5G nu på uppgång här i Sverige”, kommenterar Liljeström.

Robert Liljeström uppmanar landet att anamma denna teknik och förstå dess enorma potential. Han betonar att det kommer att krävas samarbete på alla nivåer: industri, akademi och politik, för att fullt utnyttja det 5G kan erbjuda.

Rapporten föreslår även konkreta åtgärder för att optimera användningen av 5G i Sverige. Dessa inkluderar stöd för en effektiv utbyggnad av 5G-nätet, frigörande av teknikens potential för en smartere samhällsservice och drivkraft för utveckling inom EU.

I avslutande ord insisterar Liljeström på att “det är dags att höja ambitionerna, dra nytta av marknadens innovationskraft och verkligen skapa de förutsättningar som behövs för att Sverige ska kunna vara i framkant av detta teknikskifte”.

Ta del av hela rapporten

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ