Norge och Sverige: Samarbete för en Starkare Teknikframtid

Under det norska Kronprinsparets officiella besök i Stockholm den 2-3 maj, tog TechSverige initiativet att organisera ett rundabordssamtal tillsammans med sin norska motsvarighet, IKT-Norge. Samtalet inriktade sig på att stärka affärsrelationerna mellan Norge och Sverige, med särskilt fokus på grön teknik och en kunskapsbaserad hållbar framtid.

En Plattform för Dialog och Samarbete

Evenemanget fungerade som en plattform där representanter från både norska och svenska techföretag kunde mötas och diskutera. Diskussionerna kretsade kring hur digitalisering bidrar till hållbar utveckling, behovet av att attrahera fler människor till tekniksektorn, och vikten av ökad digital delaktighet.

Gemensamma Mål och Visioner

Mötet betonade vikten av samarbete över nationsgränserna för att driva innovation och utveckla gröna lösningar. Samtalet fokuserade på gemensamma ansvarsområden som hållbara digitala lösningar, innovation, ökad digital kompetens och digital säkerhet.

Framtida Steg och Initiativ

Resultaten från diskussionerna planeras att sammanfattas och presenteras för de ansvariga ministrarna i både Norge och Sverige. Detta syftar till att ytterligare stärka den norsk-svenska relationen och främja ett ökat samarbete inom tekniksektorn.

Avslutande Tankar

Genom att samla olika perspektiv och expertis, bidrog evenemanget till att främja en rikare dialog och förståelse kring teknikens roll i samhället och dess potential att driva hållbar utveckling och innovation.

Läs mer om evenemanget här

 

Bild: TechSverige ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ