Nordens framträdande digitala och fysiska hållbarhetskonferens – “a sustainable tomorrow”

14 Augusti 2023, 15:05 DIGILOG KONFERENS 15/9 2023

Den 15 september 2023 kommer “A Sustainable Tomorrow” att fira sitt tionde stora evenemang. Denna konferens, som är Nordens främsta digitala och fysiska hållbarhetskonferens, kommer att äga rum över hela regionen och fokusera på temat “Disruption”. Denna gång kommer en rad framstående profiler att belysa olika aspekter av ämnet.

I samband med detta jubileum planerar arrangörerna att lansera ett nytt TV-format. Målet med detta initiativ är att nå ut till 20 000 individer från olika sektorer i samhället genom hubbar runt om i Norden.

Årets konferens har som mål att ge insikt i vad “disruption” innebär och hur disruptivt tänkande kan appliceras på olika verksamheter. Med tanke på den knappa tiden, endast sju år kvar till 2030, har temat en särskild relevans. Det handlar om att tänka nytt och omforma både affärsmodeller och samarbeten. Disruption är inte bara en form av innovation; det är ett radikalt sätt att göra saker på, vare sig det gäller mindre detaljer eller större affärsstrukturer, inklusive politik. Internationellt har denna metod visat sig vara mycket fördelaktig och kan appliceras på många områden, inklusive social inkludering och produktutveckling.

Konferensen “A Sustainable Tomorrow” produceras i samarbete med strategiska partners som Byrå Femtiotvå, Mediagården och Studio E. Tillsammans arbetar de för att inspirera till en mer hållbar och innovativ framtid.

Bild: A Sustainable Tomorrow ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ