Nomineringar till ALL DIGITAL-priser 2023

30 Juni 2023, 07:34 Alla DIGITAL-priser 2023

Varje år firar ALL DIGITAL-priset enskilda personer och organisationer som arbetar för att stärka medborgarna i hela Europa genom användning av digital teknik. Genom kampanjer och projekt hjälper de lokalsamhällen att utveckla digitala färdigheter och mediekompetens, lära sig om onlinesäkerhet och till och med utbilda sig i mer specialiserade ämnen som kodning, cybersäkerhet och robotteknik. I dagens snabbt föränderliga digitaliserade värld är detta arbete avgörande för att överbrygga den digitala integrationsklyftan, öka anställbarheten samt utveckla entreprenörskompetens och digital innovation.

ALL DIGITAL-priset 2023 kommer att uppmärksamma det engagemang och det hårda arbete som görs i dessa kampanjer och projekt och fira den inspirerande roll som de har för många.

Ansökningar och nomineringar är öppna till och med den 14 juli 2023. I år kan enskilda personer eller organisationer ansöka eller nomineras inom följande tre kategorier:

  • Bästa digitala utbildare
  • Bästa digitala omvandlare
  • Bästa digitala resurs

Riktlinjerna för ansökan innehåller en detaljerad kategoribeskrivning och bedömningskriterier. De sökande kommer att utvärderas av en jury.

Tidslinje:

  • Sista ansökningsdag: 14 juli 2023
  • Utvärdering av tillämpningar: Juli och augusti 2023
  • Finalisterna meddelade följande: 15 augusti 2023
  • Prisutdelning: 26 september 2023

Prisutdelningen

Finalister i varje kategori bjuds in att delta i  ALL DIGITAL-toppmötet 2023 i Zagreb i Kroatien den 26 september 2023 för prisutdelningsceremonin. Alla DIGITAL kommer att täcka kostnaderna för logi och resor för vinnarna.

© ALLA DIGITALA

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ