Nationell insats för att attrahera och behålla högkvalificerad talang har startat!

En nationell ansträngning för att attrahera och behålla högkvalificerade talanger har inletts, och nu har du möjlighet att vara en del av den. Rekryteringen av internationella studenter och forskare har blivit kritisk för svenska organisationer på grund av det växande behovet av kvalificerade talanger, främst inom kunskapsintensiva industrier. Dock lämnar de flesta kompetenta internationella talangerna Sverige efter att ha avslutat sina studier.

“Switch to Sweden” är ett nationellt projekt, finansierat av Vinnova, som syftar till att öka antalet kvalificerade matchningar mellan svenska företag och högkvalificerade internationella talanger som redan befinner sig i Sverige.

Därför inbjuds alla kunskapsbaserade företag att delta i denna insats genom att svara på den Internationella Talangundersökningen. Detta skulle hjälpa oss att kartlägga och förstå företagens perspektiv när det gäller talangbehov, utmaningar och möjliga möjligheter som ännu inte har utforskats.

Här hittar du undersökningen på engelska

Här hittar du undersökningen på svenska

Vill du veta mer om Switch to Sweden? Besök

Bild: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ