Mediekunskap i bibliotek: hur de stöder kampen mot felaktig information

06 Maj 2022, 06:24

År 2017 publicerade Europaparlamentet en rapport som betonade den offentliga bibliotekens och bibliotekariernas roll när det gäller att främja informationskompetens och öka mediekunskapen. Med framväxten av digitala medier under 1990- och 2000-talet spelade offentliga bibliotek en viktig roll genom att erbjuda tillgång till internet i sina samhällen. Trots att biblioteken tillhandahöll internetåtkomst och relevant teknik fanns det en växande oro för kompetensklyftan och den digitala klyftan bland utsatta grupper i samhället. För att adressera detta kunde offentliga bibliotek erbjuda program och instruktioner för dessa grupper för att lära sig att använda och dra nytta av internet, vilket bidrog till att minska den digitala klyftan.

Det är viktigt att notera att mediekunskap inte bara handlar om digitala färdigheter. Det omfattar också förmågan att kritiskt engagera sig i mediebudskap online, digitalt medborgarskap och lära sig om online-säkerhet, bland annat. Under de senaste åren har många offentliga bibliotek utökat sin mediekunskap till att omfatta nyare teknikområden. Nu erbjuder biblioteken medielaboratorier där användare kan lära sig att redigera video- och ljudinspelningar för egna projekt. Dessutom erbjuds verkstäder på offentliga bibliotek där användare kan utforska ny teknik som 3D-skrivare, robotteknik och mer, och skapa egna projekt. Genom att erbjuda informella lärmiljöer ger offentliga bibliotek användarna möjlighet att gemensamt skapa, utbyta kunskap, lära av varandra och experimentera på ett tryggt sätt. På så sätt bidrar offentliga bibliotek på ett tillgängligt sätt till sina samhällen genom att ge medborgarna möjlighet att ta ansvar för digital teknik och utforska den på ett meningsfullt sätt för dem.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ