Masterprogram för xAIM: kurserna börjar!

25 Februari 2023, 09:34 Mer information

Klasser för den första uppsättningen masterkurser ”eXplainable Artificial Intelligence in Health Management (xAIM) startar den 27 februari 2023.

xAIM (eXplainable Artificial Intelligence in Health Management) är ett masterprogram på nätet som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, i syfte att ta itu med bristen på mycket specialiserade digitala färdigheter inom AI inom denna sektor. Eleverna kommer att utbildas för att arbeta i skärningspunkten mellan datavetenskap, AI och hälso- och sjukvård. De kommer att lära sig grunden för maskininlärning och datavetenskap så att de kan hantera och analysera stora, heterogena och komplexa dataset som är representativa för hälso- och sjukvårdssektorn.

Utbildningen leds av universitetet i Pavia och finansieras av Europeiska kommissionens program ”Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) Telecom” och består av universitetet i Pavia, Goethe University, Keele University, Leibnizuniversitetet i Hannover och universitetet i Ljubljana. Masterexamen består av 90 ECTS under 18 månader.

Om du vill veta mer, gå in på projektets webbplats.

© Europeiska kommissionen
© L3S

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ