Många besökare på nylanserade Edtechkartan

Efter att Edtechkartan relanserats har den välkomnat över 2300 nya användare som utforskat de digitala verktygen för kompetensutveckling och undervisning. Denna karta underlättar för skolor, högre utbildningsinstitutioner, utbildningsanordnare och företag att identifiera och välja de digitala lösningar de behöver.

Relanseringen introducerade kartan för nya användargrupper. Utöver grundskolan vänder sig Edtechkartan nu även till högre utbildningsinstitutioner, utbildningsanordnare och näringsliv.

– Den stora besökssiffran sedan relanseringen visar att vi fyller ett verkligt behov bland utbildningsanordnare och företag. Att utforska digitala lösningar för undervisning kan vara en utmaning, men vi har gjort det enklare att orientera sig, kommenterar Johanna Karlén, kvalitetschef vid Swedish Edtech Industry.

Edtechkartan skapades i partnerskap med Swedish Learning Association, som inkluderar över femtio framstående företags och organisationers L&D-avdelningar, samt Promise, Utbildningsnätverket och Almega Utbildningsföretagen, som representerar oberoende utbildningsanordnare från hela Sverige.

– Kartan var populär även före uppdateringen och användes ofta av inköpare inom skolor och kommuner, eftersom den förenklade processen att göra marknadsanalyser och hitta lämpliga tjänster, särskilt inför upphandlingar, tillägger Johanna. Nu har den också blivit populär bland våra nya målgrupper, vilket hjälper företag och utbildningsanordnare att navigera i den snabbt växande edtech-branschen. Den underlättar sökandet efter de specifika verktygen som behövs för att utveckla medarbetares kompetens. Besöksstatistiken under sommaren indikerar att kartan har nått ut brett, även om det kommer att kräva tid att fullt ut etablera den.

Edtechkartan 2023:

Fräscht utseende, förbättrade funktioner och utvidgade användargrupper! Lanserad första gången 2018 med primärt fokus på skolväsendet, har Edtechkartan sedan dess berikats med diverse guider och stödresurser. Den har omarbetats för att bättre representera de områden och processer som definieras inom skolan och har nu inkluderat två fler målgrupper: högre utbildning/YH och företag/organisationer.

Kärnidén för Edtechkartan.se var att illustrera de många verksamhetsprocesser relaterade till utbildning och lärande, och utifrån dessa kategorisera leverantörer som erbjuder lösningar för att stärka dessa processer eller områden. Idag har Edtechkartan expanderat till att inkludera Företag/Organisationer samt Högre utbildning/YH. Dessa sektorer uppvisar liknande behov när det kommer till att utforska och besluta om edtech, om än i en något annan kontext.

Bildrättigheter: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ