Linnéuniversitetet söker företag för datadrivna lösningar och IoT-utveckling

Linnéuniversitetet har nu öppnat upp möjligheter för företag att samarbeta med sina forskare och ingenjörer inom datadriven utveckling och Internet of Things (IoT). Målet? Att hjälpa företag lösa befintliga problem eller utveckla innovativa idéer genom teknik.

Tidigare erfarenheter från samarbeten med företag har visat att “learning by doing” är ett pedagogiskt angreppssätt som uppskattas av många företag. Genom att tillåta företag, särskilt mindre sådana, att engagera sig direkt i teknisk innovation kan detta betydligt påverka deras självbild och assistera dem i deras digitaliseringsresa.

Inom ramen för projekten “HPC för SMF” och “IoT för SMF 2.0” prioriterar Linnéuniversitetet det de kallar för “pilotfall”. Detta tillvägagångssätt möjliggör för företag att utforska och vidareutveckla sina idéer i nära samarbete med universitetets expertteam.

Vad innebär det att delta i ett pilotfall? Även om detaljerna kan variera beroende på det specifika projektet, involverar pilotfallen generellt en intensiv samarbetsperiod som kan sträcka sig upp till sex månader. Under denna tid arbetar företagen nära Linnéuniversitetets forskare och ingenjörer, med en arbetsinsats som varierar mellan 2 och 8 timmar per vecka. Företaget driver processen, definierar sina egna problem och utmaningar, och mottar sedan stöd, vägledning och konkreta resurser för att förverkliga dem.

Det bör noteras att Linnéuniversitetet inte fungerar som ett traditionellt konsultföretag. Istället för en “nyckelfärdig” lösning kommer företag att få ett “proof of concept” som de kan bygga vidare på, eller en mer utvecklad idé som kan tas vidare till exempelvis ett konsultbolag.

Oavsett om företagets behov är enkelt eller komplext, litet eller stort, är de välkomna att ta kontakt med Linnéuniversitetet. Det viktigaste är viljan att utforska en idé tillsammans.

Om detta låter som en spännande möjlighet, uppmanas intresserade företag att kontakta Linnéuniversitetet för mer information.

 

Bildrättigheter: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Internet of Things, Högpresterande datorsystem
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ Nationellt initiativ