Linnéuniversitetet godkänns som europeisk innovationshub

Genom det nationella samarbetet Health Data Sweden, blir Linnéuniversitetet och eHealth Arena nu inkluderade i en ny internationell EU-insats för digitala innovationshubbar.

EU-kommissionen beslutade igår att utnämna totalt 141 digitala innovationshubbar i Europa. Bland dessa är Health Data Sweden, som inkluderar eHealth Arena och Linnéuniversitetet, den enda i Sverige som är helt inriktad mot hälsosektorn. Denna nya EU-insats är ämnad att främja en ökad användning av digital teknologi bland företag, medborgare och offentliga organisationer.

Kalmar län har på senare år gjort betydande framsteg i att etablera sig som en nationell aktör inom e-hälsa. Tack vare att Health Data Sweden nu är en del av Europas nätverk av digitala innovationshubbar, öppnas dörrar till internationella möjligheter. Det finns en förhoppning om att detta ska resultera i förbättringar inom länet gällande hälso- och sjukvård, näringsliv och kunskapsförsörjning.

“Kalmar län spelar en central roll i denna europeiska satsning på e-hälsa och kommer att tillföra spetskompetens inom flera viktiga områden. Linnéuniversitetet bidrar med sin gedigna erfarenhet av utbildning och mångvetenskaplig forskning, medan eHealth Arena bidrar med sin expertkunskap i att assistera företag i att hitta finansiering och investerare”, säger regional utvecklingsdirektör Helena Nilsson.

Hon backas upp av Marcelo Milrad, professor vid Linnéuniversitetet.

“Detta ger nya möjligheter att stimulera innovation inom e-hälsa och dra till sig unga forskare och entreprenörer till länet, vilket kan generera nya arbetstillfällen och stödja digitaliseringen inom omsorg och närvård. På sikt ska denna utveckling bidra till förbättrad livskvalitet för våra invånare”, förklarar Marcelo Milrad, professor i medieteknik och ledare för Linnéuniversitetets kunskapsmiljö Digitala Transformationer.

Vad betyder en hubb? En hubb, eller nav, syftar till att fungera som en central punkt som samlar och erbjuder teknisk expertis, nya arbetssätt och testmiljöer, hjälper företag och den offentliga sektorn att förbättra processer, produkter och tjänster genom digitala teknologier. En digital innovationshubbs styrka ligger i framstående forskning, nätverksbyggande och spridning av kunskap och tjänster till offentlig sektor, näringsliv och medborgare.

Om Health Data Sweden: Health Data Sweden är ett samarbete på nationell nivå mellan universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Samarbetspartnerna, totalt 18, levererar tjänster som varje år når över 800 företag, och inkluderar organisationer såsom Blekinge Digital Health, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena och flera andra framstående institutioner och universitet.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ