Linköping – en av Europas mest innovativa städer

Linköping är en av sex finalister i iCapital Award, som delas ut av Europeiska kommissionen!

Utmärkelsen ges till europeiska städer som är goda exempel på hur sociala och hållbarhetsutmaningar (såsom växande stadsbefolkning, åldrande befolkning och segregation) kan lösas genom innovation och utveckling.

Linköpings Science Park spelar en roll i detta genom att fungera som en brygga som för samman näringslivet, företag, akademi och entreprenörer för att omvandla idéer till innovationer. De samarbetar med över 600 företag i Linköping, med särskilda investeringar inom bland annat cybersäkerhet (Cyberly), Internet of Things (IoT World) och AI (AI Sverige).

Sedan 1984 har företagsparken Mjärdevi i Linköping, Östergötland, varit en plats där talang växer fram. Det började med etableringen av några forsknings- och teknikföretag i närheten av universitetet. Kraften, kunskapen och ambitionen hos dessa människor lade grunden för en gemenskap som under tre årtionden har vuxit till att bli en ledande internationell miljö för innovation och tillväxt.

Vad händer nu?

Totalt har sex städer valts ut som semifinalister. Nu väntar en presentation inför en högnivåjury, där tre finalister kommer att presenteras i Marseille den 27 november. Vinnaren får 500 000 euro för att fortsätta främja innovationer.

Linköping tävlar i kategorin Den Framväxande Europeiska Innovationsstaden, vilket gäller för städer med en befolkning på 50 000 till 249 999.

Grattis till de andra semifinalisterna:

Brügge (Belgien), Cork (Irland), Leiden (Nederländerna) och Padova (Italien).

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ