Låsa upp molnledarskapet: kompetenshöjning av europeiska små och medelstora företag med CloudCamp4SME

CloudCamp4SMEs, ett EU-finansierat initiativ, hjälper medelstora företag i EU med digital omvandling genom att erbjuda överkomlig utbildning av hög kvalitet i molnteknik. Den har utvecklats av branschledare som AWS och Adecco och syftar till att utbilda små och medelstora företag i digitala färdigheter med hög efterfrågan. Nu tillgänglig på OnePass, erbjuder den mellanliggande vägar som

Denna väg är skräddarsydd för företagsägare, chefer och IT-ledare och utrustar deltagarna med molnstrategiexpertis och insikter om teknisk integration. Genom att slutföra kursen kan de uppnå den eftertraktade AWS Cloud Essentials-certifieringen, vilket ger dem möjlighet att styra sina små och medelstora företag mot digital excellens.

Anmäl dig nu och bli den digitala pionjären ditt team behöver!

Kolla in deras senaste vägar för att upptäcka fördelar, strategisk integration och kostnadsbesparande strategier som kommer att forma ditt företags digitala framtid. Frigör kraften i molnet och få den expertis som krävs för att vägleda ditt små och medelstora företag att omvandla det digitala.

Medfinansieras av Europankommissionen, upskill in Cloud till stor rabatt.

Dessa typer av kurser, som normalt kostar runt ~3000 EUR, men tack vare EU-medfinansiering erbjuds det på OnePass för bara 290 EUR, en unik möjlighet att utveckla en teknik som har visat sig förbättra företagens resultat och utveckling samt en studsmatta för små och medelstora företags anställda för att öka sin yrkeskarriär.

Bemästra den digitala revolutionen i ditt företag genom att certifiera dina kunskaper om AWS Cloud Essentials för företagsledare med CloudCamp4SMEs.

Lär dig att:

  • Artikulera Clouds fördelar och integrationsstrategier.
  • Utveckla och initiera Cloud adoption och distribution.
  • Fatta kritiska beslut och bedöma behovet av molnmigrering.
  • Prioritera säkerhet, kompetens och kostnadsbesparande planer.

Ingångsvägarna för mellanliggande digitala ledare och starten på mer avancerade vägar för högutbildade anställda i små och medelstora företag kommer att lanseras inom kort.

Läs mer om CloudCamp4SMEs möjligheter.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet, Big Data, Molnbaserad databehandling
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ