Lärarveckor för forskare

Serien ”Lärare som forskarveckor” anordnas av European Digital Education Hub så att utbildare kan arbeta tillsammans för att ta fram lösningar på de problem som de dagligen ställs inför på arbetsplatsen.

Arbetar du med digital utbildning och står du inför utmaningar? Vill du delta i en gemensam utredning och insamling av god utbildningspraxis med dina kolleger?

Om svaret är ja, kan du vända dig till European Digital Education Hub ( European Digital Education Hub).

EIAH stöder samarbetsprocesser för informationsutbyte och kunskapsutveckling på europeisk nivå genom sin verksamhet ”Lärare som forskare”.

Alla utbildare från alla sektorer är välkomna att delta, inklusive lärare, skolledare, formgivare, pedagogiska tränare osv.

De tre huvudpelarna i verksamheten ”Lärare som forskare” är följande:

  • gemensam undersökning av utbildningsmetoder genom att identifiera och beskriva gemensamma utmaningar och åtgärder
  • försök med dessa åtgärder genom att samla in observationer av deras effekter och resultat i återkopplingsrapporter.
  • jämförande analys av återkoppling som en sammanfattning för att lösa den identifierade utmaningen

Varje steg omfattar en sakkunnigbedömning som utförs av andra utbildare från samhället.

De utmaningar som hittills diskuterats omfattar bland annat följande:

  • utvärdera elevernas arbete under distansundervisning
  • engagera alla inlärare i distansundervisning
  • hitta rätt symbios mellan digitala verktyg och elever med särskilda behov
  • undervisa digitala färdigheter för elever på begravningsnivå, inklusive de som för första gången använder digitala verktyg i sin inlärningsprocess.

Kommande datum:

  • 14–15–16 december 2022 (kl. 2–4)
  • 11–12–13 januari 2023 (kl. 1.30–3.30)
  • 1 februari (kl. 2–4), 2 februari (kl. 9–11), 3 februari 2023 (kl. 2–4)

Hela tiden är i centraleuropeisk tid.

Besök teamkanalen ”Lärare som forskare”.

© Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ