Lansering av Transparency Centre

Den 6:e februari 2023 lanserades eller Centret för Transparens. Detta kommer från undertecknarna av 2022 års uppförandekod om desinformation, som omfattar alla större onlineplattformar (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter) och är också det första offentliggörandet av referensrapporter om hur undertecknarna har omsatt uppförandekodens åtaganden i praktiken.

Centret för Transparens strävar efter att säkerställa synlighet och ansvarsskyldighet när det gäller undertecknarnas insatser för att bekämpa desinformation och genomförandet av de åtaganden som gjorts inom ramen för uppförandekoden. I de publicerade statusrapporterna presenteras följande:

  • Hur plattformarna förhindrar att reklamintäkter går till desinformationsaktörer
  • Antalet politiska annonser som godkänts, märkts eller avslagits.
  • Upptäckta manipulativa beteenden
  • Information om effekterna av faktagranskning

Alla som undertecknat uppförandekoden lämnade in sina rapporter i god tid med hjälp av en överenskommen och samordnad rapporteringsmall som syftar till att ta itu med alla åtaganden och åtgärder som de undertecknat. Alla undertecknare lämnade in sina rapporter, men Twitter saknade uppgifter om hur de gav faktagranskarna inflytande. Nästa omgång rapporter från viktiga undertecknare av onlineplattformar ska läggas fram i juli och kommer att ge ytterligare insikter om kodens genomförande.

© Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ