Lansering av TechSveriges Rapport: “En Techagenda för Sverige”

Den 24 maj presenterades en ny rapport från TechSverige, betitlad “En techagenda för Sverige”, genom ett informativt och engagerande seminarium. Seminariet bjöd på en rad intressanta diskussioner och debatter som berörde tekniksektorns framtid i Sverige.

Politisk debatt om teknikens framtid

En av höjdpunkterna under seminariet var den politiska debatten mellan Teres Lindberg (S) och Lars Hjälmered (M). Debatten gav insikter i de olika politiska perspektiven kring teknikens roll och framtid i Sverige.

Expertpanel diskuterar teknikens påverkan

Seminariet inkluderade även deltagande från flera framstående experter och inflytelserika personer inom tekniksektorn. Bland deltagarna fanns TechSveriges Förbundsdirektör Åsa Zetterberg, Per Wallentin som är Styrelseordförande för TechSverige och VD för Knowit, samt Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på TechSverige.

Innovatörer och entreprenörer delar sina perspektiv

Ola Ahlvarsson, en känd techentreprenör och grundare av Epicenter, deltog också i seminariet tillsammans med Magnus Aschan, chefredaktör för Warp News. Deras deltagande bidrog med unika perspektiv och insikter kring innovation och entreprenörskap inom tekniksektorn.

Utmärkelser och erkännanden

Binette Seck, medgrundare av Changers Tech och mottagare av utmärkelsen “Årets IT-kvinna 2021”, var också närvarande. Hennes deltagande lyfte fram betydelsen av mångfald och inkludering inom teknikindustrin.

Sammanfattning

Seminariet var en framgångsrik plattform för diskussion och dialog kring viktiga frågor som påverkar tekniksektorns framtid i Sverige. Genom att samla olika perspektiv och expertis bidrog evenemanget till en rikare förståelse och diskussion kring teknikens roll i samhället.

Se hela seminariet här

Bild: TechSverige ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Typ av initiativ Nationellt initiativ