Kompetenspakten: upptäck den nya webbplatsen!

Kompetenspakten är ett av de viktigaste initiativen i den europeiska kompetensagendan. Syftet är att sammanföra offentliga och privata organisationer och uppmuntra dem att göra konkreta åtaganden för kompetenshöjning och omskolning av vuxna.

Paktens medlemmar har tillgång till kunskap om kompetenshöjnings- och omskolningsbehov, råd om relevanta finansieringsinstrument för att öka vuxnas kompetens i deras regioner och länder samt partnerskapsmöjligheter inom vårt växande samhälle.

Som en del av kompetensagendan har hittills mer än 700 organisationer inom ramen för kompetenspakten anslutit sig och 12 storskaliga partnerskap inom strategiska sektorer har inrättats med löften om att hjälpa till att höja kompetensen hos upp till 6 miljoner människor.

Europeiska kommissionen lanserade nyligen en ny omarbetad webbplats för initiativet, där du kan hitta de senaste nyheterna om åtgärderna, EU:s resurser, prenumerera på nyhetsbrevet, ansluta dig till pakten och många fler.

2023: Kompetenspakten i centrum för Europaåret för färdigheter

Kommissionen antog nyligen ett förslag om att göra 2023 till Europeiska året för kompetens. Ett av kommissionens främsta mål är att skapa eneffektivare investering i utbildning och kompetenshöjning för att maximera den europeiska arbetskraftens potential och hjälpa människor att övergå från ett arbete till ett annat. Kompetenspakten kommer att spela en nyckelroll för detta mål.

© Europeiska kommissionen 2022

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ