Kommissionen lägger fram ett nytt europeiskt innovationsprogram som ska gå i spetsen för den nya innovationsvågen

Den 5 juli antog Europeiska kommissionen ett nytt europeiskt innovationsprogram för att placera Europa som ledare i den nya vågen av teknikintensiv innovation och nystartade företag. Det kommer att hjälpa Europa att utveckla ny teknik som kommer att ta itu med de viktigaste frågorna i samhället och få ut den på marknaden. Syftet med det nya europeiska innovationsprogrammet är att göra Europa till en ledande aktör i det globala innovationslandskapet. 

Genom att leda innovation, särskilt inom teknikintensiv innovation som kräver banbrytande FoU och stora kapitalinvesteringar, kommer Europa att stärka sin roll i utformningen av de två omställningarna. Högteknologisk innovation kommer att stödja Europas tekniska ledarskap och skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar, såsom klimatförändringar och cyberhot. 

Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, sa följande: ”Vi måste stärka våra innovationsekosystem för att utveckla människocentrerad teknik. Detta nya innovationsprogram bygger på det betydande arbete som redan har gjorts med innovation under de senaste åren och kommer att hjälpa oss att påskynda vår digitala och gröna omställning. Agendan är förankrad i den digitala, fysiska och biologiska sfären och kommer att göra det möjligt för oss att ta itu med bättre brännande problem, såsom att bryta beroendet av fossila bränslen eller trygga vår livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt. ”

Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, säger: Dennya europeiska innovationsagendan kommer att se till att innovatörer, uppstartsföretag och expanderande företag och deras innovativa företag blir globala innovationsledare. I mer än ett år har vi samrått med berörda parter, t.ex. ledare för innovationsekosystem, nystartade företag, enhörare, kvinnliga grundare, kvinnor som arbetar med kapitalföretag, universitet och företag. Tillsammans kommer vi att göra Europa till den globala drivkraften för teknikintensiva innovationer och nystartade företag. ”

Den nya innovationsagendan kommer särskilt att 
• Förbättra tillgången till finansiering för europeiska uppstartsföretag och expanderande företag
• Regleringssandlådor för att göra det möjligt för innovatörer att experimentera med nya idéer
• Stödja skapandet av ”regionala
innovationsdalar”• Lekämpa och behålla begåvningar i Europa, öka stödet till kvinnliga innovatörer och innovatörer med nystartade anställdas aktieoptioner
• Förbättra det politiska stödet till medlemsstaterna.

I det nya europeiska innovationsprogrammet fastställs 25 särskilda åtgärder inom fem flaggskeppsinitiativ:
• Finansiering av expanderande företag
• Att främja innovation genom experimentutrymmen och offentlig upphandling
• Att påskynda och stärka innovationen i europeiska innovationsekosystem i hela EU
• Främja, locka till sig och behålla högteknologiska talanger
• Förbättra verktygen för beslutsfattande

Upptäck hela agendan och handlingsplanen.
 

 

© Adobe Stock

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Högpresterande datorsystem, Maskininlärning, Molnbaserad databehandling, Kvantberäkning, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert