Kan vi förändra världen när det gäller att överbrygga kompetensglappet inom cybersäkerhet?

I takt med att cyberattackerna fortsätter att växa i exponentiell takt äventyras hela infrastrukturen i länder som har tillgång till världen, liksom människors välbefinnande. Med tanke på att mer av vardagen har omvandlats digitalt skulle kritiska resurser som är beroende av större kraftnät eller leveranskedjor, såsom offentliga tjänster, hälso- och sjukvård, energi och transport, orsaka större kaos om de skulle utsättas för en cyberattack.

Enligt 2021 års (ISC) undersökning av arbetskraften inom cybersäkerhet från2 finns det en personalbrist inom cybersäkerhet på över 2,72 miljoner positioner. Även om detta antal minskar är det inte tillräckligt. Den globala arbetskraften inom cybersäkerhet måste växa med 65 % för att effektivt kunna försvara kritiska tillgångar. Ingen organisation, institution eller regering kan dock åtgärda detta. Konsekvent, aktivt deltagande och partnerskap mellan industrin, akademiker och regeringar kommer att vara skillnaden när det gäller att avskräcka och minska cyberhot och försvar för hotade resurser.

Det finns många lösningar och vägar för att minimera och minska kompetensunderskottet, men det måste göras på ett hållbart sätt. Detta kräver en förskjutning av attityden mellan att anställa chefer och personaladministration, från att anställa fler personer i dag till att vårda nya talanger på lång sikt. Ett viktigt inslag i detta attitydskifte är också att se till att kompetensklyftan fylls på ett inkluderande sätt, så att människor med olika bakgrund, färdigheter och erfarenheter inkluderas.

Läs hela artikeln från Världsekonomiskt forum!

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Cybersäkerhet, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ