”Just komma igång”: Slovenien firar slutet på ett nationellt projekt som nådde hundratusentals människor från hela Europa 

10 Oktober 2023, 06:55

Sloveniens nationella koalition för digital kompetens och digitala arbetstillfällen har framgångsrikt slutfört utvecklingen av sin nationella webbplats, som är kopplad till plattformen för digitala arbetstillfällen (DSJP), och har under de senaste 2 åren bidragit till att kasta ljus över en rad utmärkta initiativ, program och utbildningar som syftar till att överbrygga den digitala kompetensklyftan och höja och omskola medborgare, arbetstagare, utbildare och studenter samt IKT-specialister själva. Projektet kan ha avslutats, men detta innebär inte att verksamheten på plats i Slovenien håller på att stoppas.

En viktig partner för plattformen för digitala arbetstillfällen – i dag och i morgon

Den slovenska koalitionen för digitala färdigheter är stolt över att visa upp det framgångsrika genomförandet av detta innovativa nationella initiativ, som inrättades inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) och en del av EU:s program DIGITAL Europe. Du kan besöka den slovenska koalitionens webbplats för att få veta mer om dess syfte, syfte och hur den passar in i den större DSJP-gemenskapen. Plattformen

för digital kompetens och digitala arbetstillfällen har blivit ett oumbärligt nav för att främja och förbättra den digitala kompetensen och arbetsmöjligheterna i Europa. Plattformen har genom ett brett utbud av information, resurser och möjligheter av hög kvalitet bidragit till att föra digitala färdigheter närmare samhället – från personer som stöter på digital teknik för första gången till erfarna yrkesutövare som söker riktat innehåll inom sitt kompetensområde. Besök forumet på DSJP för att se hur länder från hela världen kopplar samman, samarbetar och engagerar sig i kunskapsutbyte.

Det slovenska projektets mervärde

Projektet har medfört anmärkningsvärda framsteg när det gäller digitala färdigheter och arbetstillfällen i Europa. Den har bidragit till att främja digital kompetens och därigenom öka konkurrenskraften på EU:s arbetsmarknad. Det är också ett bevis på ett ökat samarbete mellan EU:s medlemsstater och har bidragit till en interaktiv gemenskap som möjliggör kunskapsutbyte och tillväxt.

Kvinnor och flickor inom IKT är en viktig fråga för Sloveniens digitala koalition. De gemensamma evenemangen ”Girls to ICT vol.1” och ”Girls to ICT vol.2”, som anordnades tillsammans med de nationella koalitionerna i Tjeckien och Slovakien, stödde DSJP:s höstkampanj för att motivera fler ungdomar, särskilt flickor, att påbörja karriärer inom teknik. Och detta är långt ifrån allt. Slovenska initiativ för god praxis, som årets kvinnliga ingenjör, har haft stor inverkan på främjandet av ingenjörsyrken bland kvinnor och flickor och avmystifieringen av ingenjörsyrket. Kvinnor inom IKT var också ett ämne vid evenemanget Women for Digitalisation. Under de öppna forum som drivs av den slovenska digitala koalitionen diskuterades också andra viktiga digitala frågor, såsom AI, cybersäkerhet och digital lagstiftning. Den

slovenska digitala koalitionen stöder även andra grupper som riskerar social utestängning. Symbiosis Mobiln @, det första resande klassrummet för tillväxt i Slovenien, syftar till att föra it-verktyg närmare vuxna över 50 år. En rad andra verktyg syftar till att ge en god överblick över det slovenska digitala kunskapslandskapet och ett sätt att höja kompetensen för alla: från den årliga undersökningen om behovet av digitala profiler i slovenska företag, via det självbedömningsverktyg för digital kompetens som utvecklats av DIH Slovenia, till översikten över studieprogram, som gör det möjligt att förutsäga sysselsättningstrender över digitala profiler.

Sloveniens roll när det gäller att överbrygga den digitala kompetensklyftan: sammandrag från de senaste 2 åren

Slovenien bidrog aktivt till projektet och tillhandahöll över 400 olika innehållsposter på mindre än 2 år för att främja digitala färdigheter och visa upp god praxis för att överbrygga den digitala klyftan. Och detta är inte allt – den slovenska digitala koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen spelade en viktig roll när det gällde att dela med sig av nationell politik, praxis och utbildning på plattformen, ge överblick över sina strategier och program direkt till människor från hela Europa och tillföra en europeisk flair till nationell och regional politik. Samarbetet har i hög grad bidragit till projektets övergripande framgång och till att stärka den digitala kompetensen i Slovenien, Europa och resten av världen.

När det slovenska nationella projektet närmar sig sitt slut vill vi varmt tacka alla partner, samhällsmedlemmar och företrädare för andra nationella koalitioner i EU:s medlemsstater: för samarbete för att främja digitala färdigheter och skapa arbetstillfällen i hela Europa.

Tillsammans har vi gjort en solid markering och en sund grund för framtida utveckling och framsteg i en värld som i allt högre grad påverkas av den snabba digitala omställningen.

Om upphovsmannen

Ana Pejić är projektledare vid Sloveniens digitala innovationsknutpunkt. Ana fokuserar främst på digital kompetens och på att uppmuntra unga flickor och kvinnor att göra karriär inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik och IKT.

Om DIH Slovenien

Visionen för den digitala innovationsknutpunkten Slovenien är att tillhandahålla, koppla samman och stödja affärskunskaper och teknisk kunskap, teknik, experiment- och pilotmiljöer, bästa praxis, metoder och annan verksamhet som är nödvändig för att den slovenska ekonomin ska kunna bygga upp digital kompetens, modellinnovationer och processer och stärka sina digitala konkurrensfördelar. För att förverkliga denna vision har institutet för digitala innovationsknutpunkter bildat sektorsövergripande och tvärvetenskapliga partnerskap med universitet, forsknings- och företagsinstitutioner, företag, IKT-leverantörer och organisationer för företagsstöd.

Bildpoäng: Tierney via AdobeStock

INFORMATION
Geografiskt område Slovenien
Ämne Artificiell intelligens, Mjukvara, Webbutveckling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ