Internationellt symposium belyser tvärvetenskapliga utmaningar inom digitalisering

Mellan den 21–23 augusti var det en samlingspunkt för världens tänkare när forskare, doktorander och praktiker möttes för att diskutera digitala transformationer inom ett brett spektrum av discipliner.

Med tre framstående huvudtalare och en rad presentationer som spände över områden som affärsutveckling, hälsa, AI, lärande och arbetsliv, var symposiet ett forum där aktuella samhällsfrågor gällande digitalisering togs upp. Från digital mognad i företag till arkivens digitala framtid – alla dessa teman var en del av den större diskussionen.

En av symposiets stjärntalare, doktor Dean Fixsen från USA, framhöll vikten av att ha människan i centrum vid digital transformation. “Interaktiviteten är fantastisk bland våra gäster”, noterade professor Anita Mirijamdotter, och tillade att närvaron av internationella samarbetspartners, som de från ett projekt i Kosovo, berikade diskussionen.

Huvudpresentationer inkluderade också framstående tal av professor Ola Henfridsson från University of Miami, USA, som talade om den digitala omvandlingen av institutioner och professor Sarah Kenderdine från École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Schweiz, som diskuterade gränssnitten till kulturell stordata.

Evalill Nilsson, ansvarig för samverkan e-hälsa, betonade det unika med symposiet: “Frågorna kring digitala transformationer är gemensamma över ämnesgränserna. Det är givande att se hur nya kontakter knyts”.

För de deltagande var det inte bara tal och presentationer. En pausaktivitet lät deltagarna interagera med en Misty-robot, som kan förstå och svara på frågor i olika språk med hjälp av AI. Denna robot, förklarade man, kommer att användas i studier som fokuserar på barns förståelse och utveckling inom AI.

Det är klart att detta symposium inte bara belyste de aktuella frågorna kring digital transformation, utan också skapade nya möjligheter för samarbete och innovation i den ständigt föränderliga digitala världen.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ