Inspirera nästa generation: Girls in ICT Talks – en enorm framgång!

30 Maj 2024, 13:47 • Bernadette Zerafa

Vi är stolta över att kunna meddela att pilotprojektet ”Girls in ICT Talks” avslutades med exceptionell framgång. I början av läsåret 2022/2023 gick stiftelsen eSkills Malta med i karriärvägledningen vid de nationella skolstödstjänsterna (NSSS) vid utbildningsministeriet och kyrkans sekretariat för digital kompetens och övergripande färdigheter. Tillsammans anordnades sex sessioner med IKT-karriärsamtal specifikt för flickor.

Det är mycket tydligt att det råder en betydande brist på kvinnlig representation inom IKT-sektorn. Syftet med dessa samtal var därför att uppmuntra och inspirera fler flickor att satsa på IKT-karriärer. Sessionerna syftade till att minska barriärer och ge flickor insikter i de spännande möjligheter som finns inom IKT-branschen. Flickor i IKT-samtal är ett initiativ som syftar till att ta itu med könsklyftan inom tekniksektorn Trots den ökande efterfrågan på IKT-personal är kvinnor betydligt underrepresenterade på detta område. Genom att främja IKT-karriärer för flickor genom utbildningsprogram, workshoppar och mentorskap kan vi inspirera nästa generation kvinnliga teknikledare. Att uppmuntra flickor att följa IKT ger dem inte bara värdefulla färdigheter utan ger också industrin olika perspektiv och främjar innovation och tillväxt.

Sex läroanstalter i både staten och kyrkan deltog i detta initiativ. Skolorna var Mater Boni Consilii Paola, St. Margaret College Middle School Bormla, St. Theresa College Middle School, Immaculate Conception School Tarxien och St. Albert the Great College Valletta. Presentationerna, som levererades med stor skicklighet av de kvinnliga ambassadörerna för eSkills Malta Foundation, var Loranne Avsar nee Zammit, Ana Rubio, Oriana Ebejer, Rianne Azzopardi och Ediana Guillaumier, där flickor deltog i år 7. Varje talare diskuterade vad som föranledde deras intresse för IKT och vilka möjligheter det finns för flickor att göra karriär inom området.

Återkopplingen från skolorna var också mycket uppmuntrande. De var angelägna om att få sina år 7 kvinnliga studenter att delta i sessionerna, vilket visar starkt stöd och entusiasm för initiativet. Lärarna uppskattade detta initiativ, vilket framgår av budskapet från en av lärarna:

”Studenterna gillade verkligen presentationen eftersom den var påtaglig och byggde på det vardagliga som de kunde relatera till. Som nämndes i slutet av sessionen ingår de ämnen som diskuterades i nästa års kursplan, så det var en bra introduktion som kommer att hjälpa dem att bättre förstå själva ämnena.”
Den positiva återkopplingen, tillsammans med den entusiasm som eleverna visade, förstärkte stiftelsens beslutsamhet att fortsätta att arbeta fullt ut för att främja IKT bland kvinnor, särskilt skolbarn. Genom att uppmuntra svar från både skolor och lärare framhävs effekterna av och behovet av sådana initiativ. Denna bekräftelse motiverar stiftelsen att vidareutveckla och utöka sina insatser och se till att fler flickor inspireras att göra karriär inom IKT-sektorn.

Stiftelsen avser att fortsätta detta samarbete med både statliga och kyrkliga skolor under nästa läsår, med målet att nå ännu fler kvinnliga studenter. Med utgångspunkt i pilotprojektets framgång har stiftelsen åtagit sig att utöka sina insatser för att inspirera ett större antal flickor att överväga IKT-karriärer. Detta pågående partnerskap kommer att bidra till att ta itu med klyftan mellan könen inom teknikindustrin genom att ge unga flickor fler möjligheter att utforska och engagera sig i IKT-världen.

INFORMATION
Geografiskt område Malta
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ