Innovationscheckar för att stärka Sveriges innovations- och tillväxtföretag

Vinnova har nu inlett utdelningen av 44 miljoner kronor i form av innovationscheckar. Denna satsning, koordinerad av branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks (SISP), syftar till att förstärka små och medelstora företags innovationskapacitet och konkurrenskraft.

Fokus på Innovation och Konkurrenskraft

LEAD, Linköping Science Park, Norrköping Science Park och Almi Företagspartner har fått möjligheten att distribuera ett antal checkar i regionen. Aktiebolag eller ekonomiska föreningar i innovationsfasen kan dra nytta av checkar på upp till 400 000 kronor för infrastruktur samt upp till 100 000 kronor för affärsutveckling eller immateriella tillgångar.

Prioritering av Specifika Områden

Prioritering kommer att ges till företag som fokuserar på smart specialisering, en strategisk satsning som främjar tillväxt, innovation och forskning inom utvalda styrkeområden i Region Östergötland, inklusive IoT, AI, logistik och energieffektivisering.

Användning av Innovationscheckar

Checkarna är avsedda att användas för att stärka företagens innovationskapacitet och konkurrenskraft. De kan användas för att finansiera extern expertis inom affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar.

Hur man Ansöker

För att vara berättigad till en innovationscheck, besök detta formulär och ange information om företaget, det stöd du söker, och hur innovationen relaterar till de utvalda styrkeområdena samt hur den kommer att bidra till hållbar utveckling.

Bild: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ Nationellt initiativ