Indx 2024 – nu kan du ansöka!

IndX 2023 har avslutats framgångsrikt och lagt grunden för IndX 2024. Med över 100 ansökningar, en markant ökning från föregående års 54, har året varit framgångsrikt för IndX. Under året genomfördes totalt fyra pitchdagar, där 23 startups engagerades och meningsfulla dialoger skapades. Denna tillströmning av startups är resultatet av hårt arbete och en aktiv strategi.

Robin Eriksson, programchef för IndX, reflekterar över året och säger, “Det har varit fantastiskt att se de fruktbara samtalen mellan våra startups och partners. Vi har arbetat med vårt värdeerbjudande, formulerat tydliga utmaningar för varje IndX-dag och aktivt arbetat med att hitta företag som matchar våra partners behov.”

Utöver de formella pitchdagarna hade vissa startups möjlighet att digitalt presentera sina pitchar för företagspartners. Dessutom arrangerades en Demo Day i november, där fyra fristående proof-of-concept-projekt mellan startups och företagspartners från 2022 visades upp.

IndX 2024 ser ut att fortsätta framgångsserien och har tillkännagivit fem IndX-dagar. I år kommer pitchdagarna att omprofileras till IndX-dagar, med fokus på pitch- och mötesevenemang, varje med ett specifikt fokus för dagen där företagspartnerna alla kommer att tillkännage utmaningar kopplade till temat. Ansökningsprocessen kommer att vara kontinuerlig, vilket ger startups flexibilitet att ansöka när som helst. Den första IndX-dagen arrangeras med Cyberly med fokus på cybersäkerhet.

I takt med våra framgångar har vår följarskara på LinkedIn överstigit 300, vilket understryker vårt engagemang för att utöka vårt sociala medienätverk och hålla våra följare informerade om de senaste uppdateringarna från IndX och annat intressant innehåll.

Om du känner dig tilltalad av något av dessa teman – ansök till IndX 2024.

Bildrättigheter: unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Lokalt initiativ