Industriell Cybersäkerhet: Hot och Strategier för Hantering

Den 8 februari anordnade Swedsoft ett webbinarium som fokuserade på cybersäkerhet, där experter diskuterade potentiella hot och strategier för att hantera dem i en alltmer digitaliserad industri.

En ökad medvetenhet om cybersäkerhet

Digitaliseringen av samhället och industrin medför många fördelar men öppnar också upp nya möjligheter för cyberattacker. Dessa attacker kan leda till betydande kostnader i form av produktionsbortfall, läckta företagshemligheter eller i värsta fall katastrofala olyckor. Webbinariet, som leddes av Hans Hansson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola, syftade till att öka medvetenheten om de hot och risker som företag står inför och presenterade strategier för att hantera dessa.

Strategier för att minimera riskerna

Under webbinariet betonades vikten av att ha välutvecklade strategier för att minimera riskerna associerade med cyberhot. Detta inkluderar att arbeta professionellt med cybersäkerhet genom att identifiera potentiella hot, utveckla skyddsåtgärder och säkerställa att organisationen är förberedd på att hantera eventuella attacker.

Framtida webbinarier för professionell utveckling

Swedsoft kommer att fortsätta anordna webbinarier inom ramen för serien “Software inspiration for professionals”, med målet att ge yrkesverksamma möjlighet att få inspiration och kunskap direkt från svenska akademiska experter. Mer information om kommande webbinarier finns här.

Bild: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ