INCoDe.2030 lanserar två kurser för att främja jämställdhet inom IKT

20 Januari 2024, 13:03

Som en del av det tredje mötet i alliansen för jämställdhet lanserar INCoDe.2030 idag, den 14 december, två nya Massive Open Online-kurser (MOOC) om jämställdhet inom IKT. Utbildningen kommer att finnas tillgänglig från och med idag på NAU-plattformen.

Digitalisering och jämställdhet: Hur man främjar flickors och kvinnors deltagande i IKT är namnet på den första kursen, på grundnivå och med en beräknad varaktighet på 10 timmar. Innehållet innehåller ämnen som begreppet jämställdhet, identifiering av stereotyper och deras relation till könsroller. Utbildningen syftar också till att förklara och dekonstruera de faktorer som leder till att många flickor inte väljer karriär inom IKT-sektorn, samt att ta itu med fördelarna med att inkludera kvinnor i team inom denna sektor och lägga fram initiativ som främjar lika möjligheter.

Den andra MOOC, ”Gender Inclusive Approaches in Technology”, syftar till att förklara den låga nivån av jämställdhetsintegrering i teknikutvecklingsprocesser, presentera fördelarna med kvinnors deltagande i teknikutveckling, jämföra jämställdhetsomfattande strategier under hela tiden och ta itu med processer, principer och fördelar med inkluderande design och marknadsföring. Denna kurs är på mellannivå och har en beräknad varaktighet på 15 timmar.

Båda utbildningarna ingår i samlingen av nio kurser om digitala färdigheter, som främjas av INCoDe.2030 och publiceras på NAU-plattformen under 2023. Dessa är utbildningar som integrerar olika mål och nivåer och är tillgängliga för alla berörda parter, med målet att utveckla digitala färdigheter i samhället och utbilda den portugisiska befolkningen för en framtid som blir allt närmare.

Genom MOOCs är det möjligt att kommunicera i stor skala, vilket ger medborgarna det mest relevanta lärandet, vilket motsvarar deras behov och i allt högre grad behoven hos de företag där de arbetar. Av denna anledning har NAU från början varit en integrerad del av de övergripande åtgärderna i INCoDe.2030 genom att främja digital utveckling, digital inkludering och läs- och skrivkunnighet, utbildning och kvalifikationer för den aktiva befolkningen.

Anmälan är nu öppen och kurserna kommer att vara gratis från och med den 14 december.

Mer information finns på www.nau.edu.pt

INFORMATION
Geografiskt område Portugal
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ