Inbjudan att delta i projektet Europe Goes Local 2024

10 Februari 2024, 13:44

Att ta itu med viktiga frågor på området ungdomsarbete på lokal nivå genom att anordna utbildningar och tillhandahålla gratis mentorskap från utbildade mentorer som verkar i hela Slovakien – detta är huvudfokus för projektet Europa Goes Local.

Som en del av initiativet Europe Goes Local utlyser det nationella institutet för utbildning och ungdomsfrågor (direkt förvaltad organisation av ministeriet för utbildning, forskning, utveckling och ungdomsfrågor i Slovakien) en inbjudan till städer och kommuner, vars syfte är att stödja ungdomsarbetet på lokal nivå.

I början av samarbetet identifierar de berörda städerna eller kommunerna själva den specifika utmaning de står inför och vill förändras inom sitt självstyre under projektets löptid. De kommer att förses med erfarna mentorer/mentorer från regioner som är utbildade i att arbeta med kommuner och ungdomar. En del av det årliga projektet är deltagande i två gruppmöten i Slovakien och ett möte i Tjeckien, där deltagande städer och kommuner får möjlighet att dela erfarenheter och inspiration från båda länderna.

Förutom att stödja de utmaningar som städerna identifierar direkt kommer projektet också att behandla följande ämnen:

— stöd till och inrättande av ungdomsparlament,

— att skapa samarbete och kommunikation mellan ungdomar och självstyre.

— genomförande och utvärdering av ungdomars behov.

— utarbetande av strategidokument på området ungdomsarbete på lokal nivå.

— tillhandahålla detaljerade samråd om Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens bidragssystem.

Åtta lag från Slovakien, som definieras som en stad eller en kommun, kan delta i projektet Europe Goes Local 2024 med hjälp av formuläret i slutet av denna ansökningsomgång. Lagen ska bestå av fyra medlemmar – en företrädare för staden/kommunen eller en ungdomsarbetare som kommer att arbeta med kommunen och tre företrädare för ungdomar i åldern 15–30 år.

Valet av de lämpligaste grupperna kommer att beslutas av expertkommittén på grundval av deras motivation och erfarenhet av ungdomsarbete.

Lagen kommer att få utbildningar som kommer att äga rum den 11. 4. — 14. 4. 2024 och 7. 11. — 9. 11. 2024. Logi, måltider och resekostnader täcks av arrangören.

I början av samarbetet kommer de inblandade teamen att välja ett ämne/utmaning som de vill utveckla/ändra i sin stad eller kommun under projektets löptid. De kommer under hela processen att åtföljas av en mentor från sin region.

Sista ansökningsdag är den 29 februari 2024.

Mer detaljerad information om utlysningen och ansökan hittar du här.

INFORMATION
Geografiskt område Slovakien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ